‘De missie van Avatar zal moeten uitmonden in wereldvrede'

dinsdag 03 april 2018 Leestijd: 5 min.

Hans stopte met de Avatar-trainingen toen hem duidelijk werd dat hij vooral nieuwe cursisten moest werven / De Monitor

Sietze van Loosdregt

Samensteller

sietze.vanloosdregt@kro-ncrv.nl

dinsdag 03 april 2018 Leestijd: 5 min.

Een bekende klacht over Avatar is dat de organisatie er een agressieve wervingscampagne op na zou houden. Is dat zo? Als we het Wizard-cursusmateriaal erop na slaan, zou je denken dat het het vooral de bedoeling is vrienden te maken. Met als doel ze uiteindelijk te overtuigen een training te volgen. 

Avatar spreekt zelf over een zelfontwikkelingsprogramma, maar sektedeskundigen waarschuwen voor de beweging. Zo zou er sprake zijn van hersenspoeltechnieken. NRC Handelsblad schreef vandaag dat Avatars op vele plaatsen actief zijn, zoals bij de politie. Onze uitzending van vorige week ging over het aanzienlijk aantal Avatar-masters en -wizards op enkele zogenoemde democratische scholen. Tipgevers vertelden ons dat met name op democratische school De Ruimte in Soest het gedachtegoed van Avatar sterk aanwezig is en een docent van de school schreef op de website van Avatar dat het materiaal gebruikt wordt in de les. Kijk hier onze uitzending over Avatar op school terug. 

lees ook: Sektarische beweging dringt onderwijs binnen maandag 26 maart

Avatar werd opgericht door voormalig lid van Scientology Harry Palmer. In zijn cursus voor de meest gevorderden, de Wizard-cursus, omschrijft hij zijn doel als volgt: ‘Naarmate meer en meer Avatars ontwaken, wordt deze planetaire gevangenis achtereenvolgens getransformeerd van een slagveld in een speeltuin, (…) , in een veilig huis, en in een verlichte planetaire beschaving.’

Pieta van der Ham treedt op als woordvoerder van Avatar in Nederland. Volgens haar mogen we uit dergelijke teksten niet concluderen dat Avatar meer is dan een commerciële zelfontwikkelingscursus. ‘Avatar is geen geloof, wereldorde of levensovertuiging. Het is een commerciële cursus gericht op persoonlijke groei en ontwikkeling van de individuele deelnemer, enigszins vergelijkbaar met cursussen als Mindfulness.’

‘Om succesvol te zijn moeten Masters en Wizards mensen ontmoeten en vriendschappelijke betrekkingen met hen aangaan.'Wizard-cursus

Een commerciële organisatie heeft logischerwijs klanten nodig. In het Wizard-cursusmateriaal staat minutieus beschreven hoe je als Master of Wizard te werk moet gaan om het vertrouwen van mensen te winnen.‘Om succesvol te zijn moeten Masters en Wizards mensen ontmoeten en vriendschappelijke betrekkingen met hen aangaan. Ze moeten de verwachte sociale rituelen kennen en observeren (…)’

De cursus waarschuwt niet te snel intiem te worden: Hoe spraakzamer je bent, hoe gemakkelijker het is om mensen te ontmoeten en contact te maken. Aanwezig zijn in hun omgeving (zichtbaar), het hen naar de zin maken (gastvrijheid) en beleefde gesprekken voeren (respectvol), geven een signaal dat je veilig bent en de moeite waard om te kennen. Dit is een kennismakingsritueel en moet niet te snel overgaan in intimiteit.’

Knikken voor goedkeuring 

Uiteindelijk is het de bedoeling dat mensen actie ondernemen: ‘Zonder het woord 'belangrijk' te gebruiken, geeft u aan waarom en hoe uw boodschap belangrijk is voor de luisteraar. Dit zou met knikken van goedkeuring moeten worden beantwoord. Als je ze laat knikken, als laatste verzoek (een gunst in ruil voor wat ze hebben geleerd), vraag dan dat ze wat actie ondernemen (een boek kopen, privé met je praten, een seminar bijwonen, enz.) En uitleggen hoe die actie aansluit bij hun persoonlijke groei, voordeel en welzijn.’

'Dit is het duistere lijden van de trotse en onwetende.’Avatar-cursus over de 'niet-Avatar'

In de Wizard-cursus lezen we ook hoe er tegen mensen aangekeken wordt die geen Avatar-trainingen hebben gevolgd: ‘In de niet-Avatar mens slaapt de bron van (…) natuurlijke straling van neutrale aandacht. In plaats daarvan is er de harde realiteit van verlangens en weerstanden die voortkomen uit aandacht die vervuild is met pijnlijke herinneringen, indiscreties, zelfingenomen oordelen en slechte bedoelingen. Dit is het duistere lijden van de trotse en onwetende.’

Volgens Van der Ham is de Wizard-cursus moeilijk te begrijpen voor wie nog niet een aantal basis Avatar-oefeningen beheerst. ‘Als aan deze voorwaarde niet is voldaan, kun je er doorgaans maar moeilijk mee uit de voeten en leidt het tot allerlei discussie (zoals je inmiddels gemerkt hebt).’ Hoe moeten we de geraffineerde manier van klantenwerven dan bezien? Of de manier waarop er tegen ‘niet-Avatars’ wordt aangekeken? Volgens Van der Ham zijn de teksten over klantenwerving ‘geen richtlijn of instructie’. Bovendien zijn de teksten over niet-Avatars ‘niet beledigend bedoeld.’

Aim for the stars

Hoeveel mensen in Nederland volgen deze trainingen? Inmiddels zijn er ruim 1000 Avatar-trainers, zo is te zien op de website Avatar.nl. Het werkelijke aantal ligt hoger aangezien niet iedere master zich registreert op de website. Een hobbel voor veel mensen is de prijs van de Avatar-trainingen. Wie het hele programma wil doorlopen is zo’n 15.000 euro kwijt. ‘Niet hoger dan voor een gemiddelde bedrijfstraining,' zo liet Van der Ham de NOS eerder al weten. Maar voor diegenen die het niet kunnen betalen, bedacht ze een oplossing.

Naast haar eigen Avatar-trainingsbedrijf runt Van der Ham samen met twee andere Avatars de stichting Aim for the Stars (richt je op je grootste droom). De stichting verstrekt ‘geldleningen en giften aan particulieren ten behoeve van de bekostiging van trainingen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en effectiviteit.’

We lezen ook dat de stichting de trainingen toegankelijk wil maken voor mensen die onvoldoende financiële middelen hebben. De stichting biedt ‘ondersteuning in praktische en/of financiële zin aan personen die daartoe (voor het volgen van de trainingen, red.) niet over voldoende eigen middelen beschikken.’

De crisis

Van der Ham licht toe dat zij de stichting oprichtte tijdens het hoogtepunt van de crisis. ‘We kwamen steeds meer mensen tegen die graag een van de vervolgcursussen wilden doen van Avatar, maar voor wie het lastig was om in één keer het hele cursusbedrag te betalen.’

‘Het benodigde geld werd gestort door een paar particulieren, die het tijdelijk uitleenden en het dan later weer terugkregen. Op individuele basis werden er contracten gemaakt tussen de student en de stichting over de voorwaarden van terugbetaling. Meestal betrof het een maandelijks bedrag. Er werd geen rente over het geleende bedrag betaald. In 2017 was de economische situatie zodanig verbeterd dat het geven van voorschotten overbodig bleek en zijn we er mee gestopt.’

Een commerciële zelfontwikkelingscursus dus, zo noemt Van der Ham Avatar. En niks meer dan dat. ‘De duizenden Nederlanders die een Avatar-cursus hebben gedaan, zijn er volstrekt niet op uit om de wereld, politiek, medische professie, het onderwijs, openbaar bestuur of wat dan ook ‘over te nemen’.’

lees ook: Sektedeskundige: ‘Avatar voldoet aan kenmerken van destructieve sekte’ dinsdag 20 maart

Maar de leider van Avatar Harry Palmer roept wel degelijk op tot een nieuwe wereldorde die gecreëerd moet worden, die van een ‘verlichte planetaire beschaving’. En hij spreekt over ‘het duistere lijden van de trotse en onwetende’, als hij het over ‘niet-Avatars’ heeft. Dat lijkt toch meer dan enkel een commerciële zelfontwikkelingscursus?

'Een spel van gezamenlijk creëren op gang komen dat zal uitmonden in wereldvrede.’

Van der Ham beaamt dat Avatar een missie heeft, ‘zoals ieder bedrijf’. ‘De Missie van Avatar in de wereld is om de integratie van overtuigingssystemen te katalyseren. Wanneer we inzien dat het enige verschil tussen ons onderling onze overtuigingen zijn en dat overtuigingen met gemak gecreëerd en gediscreëerd kunnen worden, zal het spel van goed- fout ophouden en een spel van gezamenlijk creëren op gang komen dat zal uitmonden in wereldvrede.’

Van der Ham: ‘Ik denk dat als iedereen meer persoonlijke verantwoordelijkheid zou nemen voor zijn eigen leven en compassievoller met elkaar om zou gaan de wereld er beter uit zou zien.’

lees ook: Avatars op school: chronologie van ons onderzoek dinsdag 27 maart

 

Lees meer over

Jeugd en onderwijs Onderwijs
Verkenning Research Opnames Uitzending

Onderwijs

Research

Wij volgen scholen, gemeenten en ouders in hoe zij omgaan met de sluiting van de scholen door het corona-virus.

Deel jouw ervaring 163 andere artikelen in onderzoek
Uitzending is geweest op maandag 01 juni 22:15u, NPO2

2070 tips

ontvangen

54 experts gesproken

Docenten, schoolbestuurders, ambtenaren en ouders van kinderen die tegen problemen oplopen met het thuisonderwijs.

Dit artikel is geschreven door:

Sietze van Loosdregt Samensteller

Sietze van Loosdregt komt van het platteland. En dat zie je terug zijn werk. Zo maakte hij voor De Monitor uitzendingen over megastallen, de Q-koorts en windmolens. Maar ook over sociaal maatschappelijke thema’s als het onderwijs en de sociale dienst. Hij begon zijn werk in Hilversum bij het actualiteitenprogramma Netwerk, en werkte daarna onder meer voor de discussieprogramma’s Rondom 10 en Debat op 2.

Lees verder
@sietze_1

Deel dit artikel

Meer artikelen in dit onderzoek

Toon meer

Meer weten?

Steeds meer kinderen met fysieke- of psychische problemen, zoals autisme en hoogbegaafdheid, krijgen een vrijstelling van de leerplicht. Dat betekent als kinderen niet leerbaar zijn. Maar het schij...
Alles over dit onderzoek