De 3 best gelezen artikelen van afgelopen week

zaterdag 26 december 2015 Leestijd: 2 min.

Schermafbeelding 2015-12-26 om 12.32.35 /

Redactie de Monitor

Redactie

redactie@demonitor.kro-ncrv.nl

zaterdag 26 december 2015 Leestijd: 2 min.

De 3 best gelezen artikelen van afgelopen week komen uit onze onderzoeken naar Schulden, Onderwijs en Zorg in de gemeente. Hieronder een overzicht.

'Minder lesuren, meer voorbereiding'

De werkdruk in het basisonderwijs is niet ontstaan door een systeemfout. ‘Het ligt eerder aan het ontbreken van een onderwijssysteem.’ Dat stelt althans Jelmer Evers, die zichzelf onderwijsactivist noemt. Hij pleit voor een efficiëntere manier van werken op scholen.

‘In Nederland geven we, internationaal gezien, de meeste lesuren. Terwijl niet bewezen is dat dat de kwaliteit ten goede komt. Ik zou dus vooral pleiten voor minder lesuren zodat docenten meer tijd over hebben voor het goed voorbereiden. En dan hebben we ook nog heel grote klassen vergeleken met het buitenland.’ Lees verder...

Mensen met schulden duiken nog te vaak onder onder het bestaansminimum

Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid schreef deze week een brief aan de Tweede Kamer. Ze wil dat mensen met schulden altijd genoeg geld overhouden om van te kunnen leven. Klijnsma haalt een onderzoek aan uit de gemeente Arnhem. Daaruit blijkt dat in 75 procent van de gevallen schuldenaren onder het bestaansminimum duiken doordat er te veel wordt ingehouden op hun loon of uitkering. Simpelweg omdat de beslagvrije voet te laag is vastgesteld. Het gevolg is dat andere rekeningen vaak niet betaald kunnen worden en mensen dus weer nieuwe schulden maken. Lees hier meer hoe Klijnsma dit wil bewerkstelligen.

'Zorgaanbieder functioneert in gemeenten soms als hoofdaannemer'

Wetenschapper Niels Uenk legt ons meer uit over zijn onderzoek naar WMO-contracten die gemeentes hebben afgesloten in het kader van de decentralisatie. Die contracten verschillen onderling sterk, en dat kan ook gevolgen hebben voor de keukentafelgesprekken. In de ene gemeente zal het gesprek gevoerd worden door een sociaal wijkteam en in de andere gemeente door iemand van het welzijnswerk of door een ambtenaar van de gemeente. Of dus door een zorgaanbieder. Volgens Uenk mag een zorgaanbieder de keukentafelgesprekken wel voeren; in de wet staat in ieder geval niet dat dat niet mag.

Uenk legt uit dat er gemeentes zijn waarbij zorgaanbieders voor het hele proces verantwoordelijk worden gemaakt, als een soort hoofdaannemer. Ze doen het keukentafelgesprek, ze bepalen het aantal uren en doen de uiteindelijke zorg. Daarvoor krijgt de zorgaanbieder een van tevoren vastgesteld bedrag. ‘Dat is een risico. Hoe minder zorg de aanbieder daarvoor levert, hoe meer marge hij overhoudt. Het kan dus een prikkel zijn om de uren van zorgvrager zo laag mogelijk te houden. Want dat levert de zorgaanbieder het meeste op,’ aldus Uenk. Lees verder...

Reageren op een van deze onderwerpen? Mail: tip insturen.

Lees meer over

Algemeen Algemeen
Verkenning Research Opnames Uitzending

1290 tips

ontvangen

Ervaringsdeskundigen

gezocht

Dit artikel is geschreven door:

Redactie de Monitor Redactie
Lees verder
@de_monitor

Deel dit artikel

Meer artikelen in dit onderzoek

Toon meer

Meer weten?

We krijgen dagelijks veel tips binnen over uiteenlopende onderwerpen. En lang niet altijd over de onderwerpen die we momenteel onderzoeken. Ook deze tips willen we u niet onthouden. Want wellicht h...
Alles over dit onderzoek