‘Consument kan uurloon terugvorderen’

zondag 22 maart 2015 Leestijd: 1 min.

loos_0 /

Redactie de Monitor

Redactie

redactie@demonitor.kro-ncrv.nl

zondag 22 maart 2015 Leestijd: 1 min.

De consulenten van Aedenzorg rekenen een uurtarief van 54,45 euro. Maar wat de consulenten die wij gesproken hebben er niet bij vertellen, is dat zij daarnaast provisie ontvangen van de leveranciers waarmee zij exclusieve afspraken hebben. Een van de consulenten daarover:

‘Die mensen hebben al genoeg aan hun hoofd’.

Uit het contract dat uitvaartondernemer Boelkens van Aedenzorg krijgt toegestuurd blijkt dat hij geacht wordt 150 euro te betalen aan Aedenzorg per aangebrachte uitvaart tot 10.000 euro, en 250 euro voor een uitvaart boven 10.000 euro. De verkoop van een traplift levert volgens twee consulenten die wij spraken zo’n 250 euro op voor de consulent.

De consulent laat zich dus betalen door de consument én door de ondernemer. De vraag is: mag dat? En moet een consulent vooraf melden dat hij provisie ontvangt van de bedrijven wiens producten en diensten hij verkoopt?

Hoogleraar consumentenrecht Marco Loos daarover:

'De consulent mag niet voor zowel de consument, als voor de ondernemer optreden, tenzij vaststaat dat er geen belangenconflict kan bestaan omdat de inhoud van de te maken afspraken volstrekt duidelijk is (bijvoorbeeld omdat een wet de hoogte van een bepaalde prijs voor een dienst bepaalt, zoals bij de brievenpostbezorging door TNT) én de consument schriftelijk toestemming heeft gegeven voor het feit dat de consulent ook voor de ondernemer optreedt.'

Als de consulent niet meldt dat hij ook provisie ontvangt kan de consument het betaalde uurloon terugvorderen.

Hoogleraar consumentenrecht Marco Loos:

'De consulent heeft dan geen recht op loon van de consumentzijde. Want de consulent krijgt al loon in de vorm van provisie. Dat volgt uit artikel 417 in samenhang met artikel 427 boek 7 van het burgerlijk wetboek.'

Ook als een consulent wel vooraf kenbaar maakt aan haar clienten dat zij zich laat betalen door haar leveranciers is het volgens Loos maar de vraag of dat zomaar mag.

Hoogleraar consumentenrecht Marco Loos:

'Het is maar de vraag of vaststaat dat daarmee de belangen van de consument niet in gevaar worden gebracht. Als dat belangenconflict niet is uitgesloten kan de consument een zaak aanspannen en:

  1. Alles wat betaald is aan loon terugvorderen op grond van een onverschuldigde betaling, en

  2. Het kan een wanprestatie opleveren en dan moet de door consument geleden schade worden vergoed.

    Een wanprestatie is bijvoorbeeld: consument had bij een andere leverancier een goedkoper product kunnen aanschaffen. Het verschil in kostprijs moet dan door de consulent worden vergoed.'

Lees meer over

Gezondheid en zorg De Nieuwe Zorgwet
Verkenning Research Opnames Uitzending

59 tips

ontvangen

Ervaringsdeskundigen

gezocht

Dit artikel is geschreven door:

Redactie de Monitor Redactie
Lees verder
@de_monitor

Deel dit artikel

Meer artikelen in dit onderzoek

Toon meer

Meer weten?

Traplift nodig? Of een verhoogd toilet? Dan moet u volgens de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) sinds januari bij de gemeente aankloppen. We duiken in de wereld van de nieuwe zorgwet. Ziet u...
Alles over dit onderzoek