Werk en inkomen / Ziek door mijn werk

Column: Een trap na voor slachtoffers van beroepsziekten

vrijdag 10 januari 2014 Leestijd: 1 min.
Redactie de Monitor

Developers

vrijdag 10 januari 2014 Leestijd: 1 min.

Het is voor het slachtoffer van een beroepsziekte een ware lijdensweg om zijn recht te halen. Zo is procederen afschrikwekkend duur vanwege de noodzakelijke bijstand van gespecialiseerde advocaten en medische deskundigen. Ook is tien jaar of langer procederen niets bijzonders. De afgelopen zomer heeft de Hoge Raad het nog moeilijker gemaakt voor beroepsziekteslachtoffers.

In de Zeven Juni-arresten (SVB/Van de Wege en Ritsma/Lansink, 2013) heeft de Hoge Raad bepaald dat het slachtoffer moet aantonen dat de relatie tussen zijn gezondheidsklachten en zijn werk ‘voldoende zeker en bepaalbaar’ is. Dat is een zware bewijslast. Het vervelende is: verreweg de meeste beroepsziekten hebben meerdere potentiële oorzaken die zowel in het werk als in de privésfeer kunnen liggen. De oorzaak kan gemakkelijk door de werkgever worden betwist door daarover twijfel te zaaien, in plaats van hard tegenbewijs te leveren. De vereiste mate van ‘zeker en bepaalbaar’ is dan nauwelijks meer door de werknemer te bewijzen.

Dit is gebleken in de zaak van werkneemster Van de Wege. Zij kreeg bij de SVB een ernstige RSI als gevolg van bewezen tekortschietende arbeidsomstandigheden die tot RSI kunnen leiden. De werkgever ontsprong echter de dans door te wijzen op atypische symptomen, een jeugdige nekklacht en de reuma van haar moeder. Daarmee stond volgens de Hoge Raad vast dat Van de Wege niet met een voldoende mate van zekerheid en bepaalbaarheid aan haar bewijslast had voldaan dat de RSI door het werk was veroorzaakt. Het is duidelijk dat met deze uitspraak de arbeidsrechtelijke bescherming van de werknemer met een beroepsziekte ver te zoeken is. Ritsma/Lansink is van gelijke strekking.

Mijn vraag: is zo’n jarenlange, peperdure, moeizame en ongelijke rechtsgang te verenigen met het recht op vrije toegang tot de rechter? Ik zou denken van niet. Wetgever, doe er eens wat aan!

Deze blog is geschreven door mr. dr. Yvonne Waterman, oprichter van Waterman Legal Consultancy. Yvonne Waterman is gepromoveerd en gespecialiseerd in het werkgevers- en asbestaansprakelijkheidsrecht.

(Hoge Raad 7 juni 2013 in de zaken Lansink/Ritsma, LJN BZ1721 en SVB/Van de Wege, LJN BZ1717.)

Verkenning Research Opnames Uitzending

371 tips

ontvangen

Ervaringsdeskundigen

gezocht

Dit artikel is geschreven door:

Redactie de Monitor Developers
Lees verder
@de_monitor

Deel dit artikel

Meer artikelen in dit onderzoek

Toon meer

Meer weten?

Hoe wordt er omgegaan met mensen met een beroepsziekte? De Monitor onderzoekt in welk systeem mensen die ziek zijn geworden door hun werk terecht komen.
Alles over dit onderzoek