‘Blusschuim is misschien de oorzaak van de teelbalkanker bij de brandweerman’

vrijdag 29 juli 2016 Leestijd: 2 min.

Brandbestrijding 3_1 /

Daan Jansen

Verslaggever

daan.jansen@kro-ncrv.nl

vrijdag 29 juli 2016 Leestijd: 2 min.

Na ons artikel over brandweerman Olav Ruijl die in verwarring is over de oorzaak van zijn teelbalkanker, krijgen we een tip binnen die mogelijk nieuw licht op de zaak werpt. Olav is erg verbaasd dat er geen relatie te leggen is tussen zijn ziekte en zijn werk, terwijl kanker als beroepsziekte het laatste jaar vol onder de aandacht staat bij de brandweer.

De tipgever wijst ons in het dossier Ziek door mijn werk op de giftige stoffen die lange tijd in blusschuim zaten. Het gaat om de stoffen PFOA en PFOS. ‘Sinds een aantal jaar is het maximale gehalte in het blusschuim aan PFOS en PFOA verlaagd, maar voor die tijd stond het vrij,' zo mailt de tipgever. Het blijkt zelfs dat deze stoffen sinds 2011 verboden zijn in de brandbestrijdingsmiddelen.

DuPont

De toxische stof PFOA is de laatste maanden veelvuldig in het nieuws. Niet omdat het gebruikt werd bij teflonlagen op kleding, pannen, bakpapier en pizzadozen, maar door de vervuiling die opgetreden is bij het chemiebedrijf DuPont/Chemours. Omwonenden in Dordrecht werden volgens het RIVM jarenlang blootgesteld aan een te hoge concentratie van de stof perfluoroctaanzuur, ofwel PFOA, in de lucht.

Kanker

Maar hoe gevaarlijk zijn de stoffen PFOA en PFOS? En kunnen ze de oorzaak zijn van de ziekte van brandweerman Olav Ruijl? Op de site van het RIVM lezen we over PFOA: ‘De Europese Unie heeft geconcludeerd dat de stof de volgende eigenschappen heeft: het is bioaccumulerend (hoopt op in het lichaam), niet afbreekbaar in het milieu, reprotoxisch (heeft effect op de voortplanting) en mogelijk kankerverwekkend. Daarnaast zijn effecten op de lever bekend.’

Er is dus een link met kanker, maar er is ook meteen een probleem waar veel mensen met een mogelijke beroepsziekte tegenaan lopen. Bewijs maar eens dat er daadwerkelijk een verband is tussen ziekte en de stof. Het RIVM schrijft namelijk: ‘De reden dat ‘mogelijk kankerverwekkend’ wordt gebruikt, is dat het bewijs hiervoor beperkt is. Dit geldt zowel voor het bewijs van studies met proefdieren als voor het bewijs uit epidemiologische studies. Epidemiologische gegevens suggereren een mogelijk verhoogd risico op met name nierkanker en testeskanker (teelbalkanker, red) bij hogere blootstellingsniveaus.’

Beroepsziekte

Om in de termen van de brandweer te blijven: er is rook, maar is er ook vuur? Dat is met de gegevens die er nu blijkbaar beschikbaar zijn niet aan te tonen. Pas als de kans hoger is dan 50% dat een ziekte ontstaan is door het werk, kan men spreken van een beroepsziekte. Zonder wetenschappelijke onderbouwing zal die conclusie niet snel getrokken worden.

Het kan dus zijn dat Olav in de praktijk ziek is geworden door zijn werk met bijvoorbeeld blusschuim, maar dat dit door gebrek aan bewijs/onderzoeksgegevens niet door de theorie bevestigd kan worden.

Heb je ook gewerkt met blusschuim en denk je daardoor ziek te zijn geworden? Of heb je ervaring met een mogelijke beroepsziekte? Laat het ons weten via tip insturen.

Lees meer over

Werk en inkomen Ziek door mijn werk
Verkenning Research Opnames Uitzending

Ziek door mijn werk

Research

Deel jouw ervaring 183 andere artikelen in onderzoek
Uitzending is geweest op maandag 27 april 22:05u, NPO2

597 tips

ontvangen

Ervaringsdeskundigen

gezocht

Dit artikel is geschreven door:

Daan Jansen

Deel dit artikel

Meer artikelen in dit onderzoek

Toon meer

Meer weten?

De Monitor onderzoekt de werkplek. In het verleden deden we onderzoek naar beroepsziekten en hoe het systeem op mensen met klachten reageert. Nu doen we onderzoek naar de kantoortuin.
Alles over dit onderzoek