‘Bizar dat je wordt betaald om voor je eigen man te zorgen’

dinsdag 10 mei 2016 Leestijd: 2 min.

teun_36 (002) /

Sietze van Loosdregt

Samensteller

sietze.vanloosdregt@kro-ncrv.nl

dinsdag 10 mei 2016 Leestijd: 2 min.

De verhalen in ons dossier Mantelzorg roepen veel verontwaardiging op. Zo krijgen we regelmatig de vraag voorgelegd: Waarom moeten mantelzorgers eigenlijk een vergoeding krijgen? Een reactie op Facebook: ‘PGB is toch niet bedoeld voor mantelzorg, maar voor het inhuren van ondersteuning als daar vanwege de gezinssituatie behoefte aan is?’. En een ander: ‘Sorry hoor maar is het niet bizar dat je wordt betaald om voor je eigen man te zorgen?’ Kritiek kortom op het betalen van een naaste voor het verlenen van mantelzorg. Maar hoe zit het nou? Kan mantelzorg nou betaald worden of niet?

'Ik blond.....begrijp er geen sjoege van....10.000 euries ontvangen als mantelzorger? Schiet mij maar lek!'

reactie op Facebook op het verhaal van de man die voorheen 10.000 euro per jaar ontving voor de begeleiding van zijn vrouw.

Betaalde mantelzorg bestaat niet

We richten ons op mensen die betaald worden uit een persoonsgebonden budget (pgb), de grootste groep betaalde mantelzorgers. Met een persoonsgebonden budget kan iemand zelf zorg en ondersteuning inkopen, en zelf kiezen bij wie. Dat kan dus ook bij een mantelzorger zijn. De vereniging voor mantelzorgers Mezzo spreekt dan nadrukkelijk niet meer over mantelzorg, dus ‘betaalde mantelzorg’ mogen we het niet noemen.

De vereniging schrijft over mantelzorg: ‘Mantelzorgers zijn mensen die langdurig en onbetaald zorgen voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit hun omgeving. Dit kan een partner, ouder of kind zijn, maar ook een ander familielid, vriend of kennis.’ De mantelzorger die betaald krijgt, is dus geen mantelzorger meer, althans niet voor het deel van de zorg waarvoor anders een professional zou moeten worden ingehuurd. Kortom: je hebt dus mantelzorg en professionele zorg en dat is niet hetzelfde. Ook de mantelzorgers die wij spreken die een vergoeding krijgen uit het pgb van een naaste benadrukken dat zij niet betaald worden voor reguliere mantelzorgtaken.

Indicatie

Tenzij je zelf een grote zak geld hebt, heb je als hulpbehoevende dus een pgb nodig om een naaste te betalen voor de zorg die hij levert. En daarvoor heb je een indicatie nodig. De gemeente, het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) of de zorgverzekeraar moet bepalen dat er inderdaad behoefte is aan zorg en zo ja, hoeveel dan en wat die inhoudt. Bij welke instantie je moet zijn, is weer afhankelijk van de zorgvraag. Zo valt blijvende intensieve zorg onder de Wet langdurige zorg (Wlz) waarvoor het CIZ de indicatie uitvoert. Minder intensieve zorg valt dan weer onder de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo) waarvoor je bij de gemeente moet zijn. En dan heb je nog de zorgverzekeraars die verantwoordelijk zijn voor de zorg die valt onder de zorgverzekeringswet. Ben je eenmaal bij het juiste loket, dan is het nog zaak de betreffende instantie te overtuigen dat je in staat bent om zelf je zorg in te kopen, en dat een pgb in jouw geval de beste optie is.

Lagere vergoeding dan een professional

Een mantelzorger krijgt overigens wel minder betaald dan een professional. In ons voorbeeld van de man die 2000 euro moet betalen om zijn vrouw te mogen verzorgen 20 euro per uur. Dat wordt het sociaal netwerktarief genoemd. Een professionele zorgverlener ontvangt 2 a 3 maal zo veel.

Oproep

De overheid wil dat we meer gaan zorgen voor elkaar, anders wordt de zorg onbetaalbaar. Wij vragen ons af of daar wel altijd de juiste voorwaarden voor worden geschapen. Waar loop jij tegenaan als mantelzorger? Krijg jij ook een vergoeding voor de mantelzorg die je levert vanuit een pgb? Laat het ons weten! tip insturen

Lees meer over

Gezondheid en zorg Mantelzorg
Verkenning Research Opnames Uitzending

Mantelzorg

Research

Deel jouw ervaring 55 andere artikelen in onderzoek
Uitzending is geweest op zondag 05 juni 22:35u, NPO2

251 tips

ontvangen

Ervaringsdeskundigen

gezocht

Dit artikel is geschreven door:

Sietze van Loosdregt Samensteller

Sietze van Loosdregt komt van het platteland. En dat zie je terug zijn werk. Zo maakte hij voor De Monitor uitzendingen over megastallen, de Q-koorts en windmolens. Maar ook over sociaal maatschappelijke thema’s als het onderwijs en de sociale dienst. Hij begon zijn werk in Hilversum bij het actualiteitenprogramma Netwerk, en werkte daarna onder meer voor de discussieprogramma’s Rondom 10 en Debat op 2.

Lees verder
@sietze_1

Deel dit artikel

Meer artikelen in dit onderzoek

Toon meer

Meer weten?

Zorg rondom ouderen thuis wordt zoveel mogelijk afgeschaald om de kans op besmetting met het coronavirus te voorkomen en capaciteit vrij te maken voor noodzakelijke zorg. Wat zijn de gevolgen?
Alles over dit onderzoek