‘Bezuinigingen op zorg door gemeentes waren niet nodig’

zondag 15 mei 2016 Leestijd: 3 min.

dreamstime_s_56734983 /

Saskia Adriaens

Verslaggever

saskia.adriaens@kro-ncrv.nl

zondag 15 mei 2016 Leestijd: 3 min.

‘Een simpel rekensommetje leert dat er genoeg budget is voor zorg, ondersteuning en huishoudelijke hulp,’ laat gemeenteraadslid Saskia Vlaar van de Ok(é) partij uit Koggenland ons weten. Zij volgt ons dossier mantelzorg en wil graag reageren op de laatste berichten dat veel gemeentes miljoenen overhouden op de post zorg en ondersteuning. ‘Ik heb vorig jaar al aangekaart hier dat we helemaal niet hoefden te bezuinigen. Maar zodra het woord korting valt, moet alles minder.’

Vlaar ziet dat er in veel gemeentes overschotten zijn op de jaarrekeningen en volgens haar komt dat omdat er te veel is ingezet op bezuinigingen op de zorg. ‘In 2014 hadden wij nog een overschot van 1,1 miljoen euro op wmo (wet maatschappelijke ondersteuning), 9 ton op jeugdwerk. Dan weet je dus dat je 2 miljoen euro over hebt.’ Vlaar wijst er op dat er burgers zijn die bezwaar hebben gemaakt tegen de herindicatie door de gemeente. ‘Die gingen ineens van 6 naar 2,5 uur hulp.’ Ook probeerde Vlaar naar eigen zeggen sommige bezuinigingen, zoals op de huishoudelijke hulp, tegen te gaan. ‘43 procent krijgt geen huishoudelijke hulp meer via de wmo. Zij dienen dat nu zelf te organiseren en betalen.’

De gemeenteraad van Koggenland heeft naar aanleiding van de eindrapportage 2015 mogen constateren dat er voor 2015 wederom een overschot is op wmo en jeugdwerk van maar liefst 1,6 miljoen. ‘Gelukkig is wel besloten om dit overschot beschikbaar te houden voor de zorg’, zegt Vlaar.

Overschotten

Het gemeenteraadslid tipt ons, omdat ze vindt dat alle mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben hiervan de dupe zijn. ‘En ik vind dat je niet alles bij de mantelzorgers neer kan leggen.’ Ook wilde zij ons wijzen op de overschotten in de gemeente Schagen. We besluiten daarover de Lokaal Samenwerkende Ouderenbonden in Schagen te bellen. Voorzitter Leen van den Donker laat ons weten hierover een brief te hebben gestuurd aan de gemeente.

‘Het kan natuurlijk gewoon echt niet. De gemeente maakt een dikke spaarpot met geld dat eigenlijk bestemd is voor mensen die zorg nodig hebben. Het is toch verschrikkelijk dat mensen gekort worden of een hele hoge eigen bijdrage moeten betalen.’ Van den Donker heeft ‘een stroom aan verhalen’ hierover.

‘Zo kennen wij een vrouw van 97 jaar en die kreeg een stofdoek in de postbus met een begeleidend schrijven over dat er geen hulp meer komt en hoe ze moest stoffen. Terwijl deze vrouw haar hele leven heeft gestoft en heus wel weet hoe het moet. Alleen nu kan ze het niet meer zelf.’

Uit cijfers blijkt dat de gemeente Schagen 2,4 miljoen euro overhoudt op de jaarrekening, waarvan 1,7 miljoen uit het wmo-budget. De verklaring die de gemeente Schagen hierover aan de lokale pers gaf was: ‘Vorig jaar gingen we er nog van uit dat we een overschot zouden moeten reserveren voor risico’s in de komende jaren. Het blijkt dat we voldoende reserves hebben om die risico’s op te kunnen vangen. We verwachten dat het Rijk het budget voor het komende jaar gaat aanpassen. Ook is het nog spannend wat er met de huishoudelijke hulp gaat gebeuren. Kortom, we houden in het Sociaal Domein geld over, maar rekenen ons niet rijk.’

Geld naar openbare ruimte

We bellen met wethouder financiën Jan Steven van Dijk met de vraag of bezuinigingen niet ook een rol hebben gespeeld. ‘Nee, we hebben de wijkteams in Schagen alleen de opdracht gegeven om kritisch naar de zorgvraag te kijken. En mee te denken over alternatieve oplossingen die goedkoper zijn.’ Klinkt toch als bezuinigen, leggen we hem vervolgens voor. ‘Ja dat klopt. Maar we hebben niet expliciet gevraagd aan wijkteams of ze willen bezuinigen.’ De 2,4 miljoen euro die nu over is, wordt besteed aan de openbare ruimte. ‘We hebben gekeken waar de grootste problemen in Schagen zitten en dan gaat daar het resterende bedrag in. Als je investeert in groen en goede trottoirs dan doet iets goeds met de beleving van burgers.’

Volgens de wethouder zijn er al wel bezwaarschriften ingediend door budgethouders na de herindicatie van de gemeente. Hoeveel weet hij niet, maar daar komt hij nog op terug. Ook wil hij voor ons nagaan hoe veel budgethouders nu minder pgb krijgen sinds de overheveling naar de gemeente. Wordt vervolgd dus.  

Ben je zelf ook gekort op het persoonsgebonden budget of op zorg sinds de gemeente hiervoor verantwoordelijk is? Of is jouw eigen bijdrage zo hoog dat je het zelfs hebt stopgezet? Mail jouw verhaal naar: tip insturen

Lees meer over

Gezondheid en zorg Mantelzorg
Verkenning Research Opnames Uitzending

Mantelzorg

Research

Deel jouw ervaring 55 andere artikelen in onderzoek
Uitzending is geweest op zondag 05 juni 22:35u, NPO2

251 tips

ontvangen

Ervaringsdeskundigen

gezocht

Dit artikel is geschreven door:

Saskia Adriaens Verslaggever

'Ogen openen en gedachten kantelen’, dat is de grootste drijfveer van Saskia Adriaens. De eerste jaren na haar studie journalistiek heeft zij als freelancer voor multiculturele televisie (MTNL) gewerkt en geschreven voor diverse media zoals kranten, Opzij en Oneworld. Tien jaar geleden alweer is zij begonnen bij de publieke omroep. Als verslaggever heeft ze reportages gemaakt in binnen- en buitenland, voor onder andere de actualiteitenrubriek Netwerk, Altijd Wat, Brandpunt Profiel, Kruispunt en sinds 2015 voor De Monitor. Vooral sociaal-maatschappelijke onderwerpen zoals de multiculturele samenleving, vluchtelingenproblematiek, vrouwenrechten, onderwijs en opvoeding hebben haar interesse. Maar zoals Einstein ook al zei: ‘Ik heb geen speciaal talent, ik ben vooral razend nieuwsgierig!’

Lees verder
@sadriaens

Deel dit artikel

Meer artikelen in dit onderzoek

Toon meer

Meer weten?

Zorg rondom ouderen thuis wordt zoveel mogelijk afgeschaald om de kans op besmetting met het coronavirus te voorkomen en capaciteit vrij te maken voor noodzakelijke zorg. Wat zijn de gevolgen?
Alles over dit onderzoek