Bezorgde wetenschappers reageren op brancheorganisatie MWA

vrijdag 17 januari 2014 Leestijd: 1 min.
Redactie de Monitor

Redactie

redactie@demonitor.kro-ncrv.nl

vrijdag 17 januari 2014 Leestijd: 1 min.

De wetenschappers die eerder een brandbrief hebben geschreven aan het kabinet, reageren nu op de onderstaande reactie van de MWA van 10 januari:

Hierbij volgt een reactie op de verklaring van de Mineral Wool Association (MWA) betreffende veiligheid man-made mineral fibers (MMMF). Wij hebben geen bezwaar tegen de beweringen van de advocaat van de industrie in de brief van 29-11-13 dat het isolatiemateriaal veilig gebruikt kan worden, het gebeurt misschien alleen niet altijd. 

Wat betreft de veiligheid beroept de MWA zich op internationale studies en rapporten, vooral naar het risico op kanker. Daarin is geen verhoogd risico aangetoond, ook daar heeft de MWA gelijk in. Ook de bewering dat de isolatie kwaliteit goed is, staat niet ter discussie. 

We verschillen wel van mening over de bewering dat er voldoende informatie over veilig gebruik op de verpakking zou staan. Deze materialen kunnen, naast een kans op kanker,  namelijk ook andere gezondheidseffecten hebben. De schadelijke effecten op de longen, huid en ogen zijn nog onvoldoende onderzocht terwijl er wel aanleiding is voor bezorgdheid. Deze risico’s waren voor ons dan ook de aanleiding om contact te zoeken met diverse partijen, maar hier wordt niet op ingegaan in de brief van de advocaat.
 
Naast het feit dat er niet voldoende gekeken is naar andere risico’s dan kanker, is er ook niet goed gekeken naar risico’s voor kleine groepen. De studies tot nu toe gedaan zijn grote populatie studies geweest. Daar is niet gekeken naar verhoogde individuele gevoeligheid. Doordat er steeds meer kennis is over Personalized Medicine en geneeskunde op maat komen individuele gevoeligheden steeds meer aan het licht. De observaties waar wij naar verwijzen betreffen vooral mensen die ziek zijn geworden door contact met steen en/of glaswol, mogelijk door een verhoogde gevoeligheid bij dat individu. De publicaties hierover zijn als bijlage toegevoegd aan de brief aan de minister.

Wij zijn dan ook van mening dat het belangrijk is het publiek te informeren en aan te geven dat aangezien niet vooraf duidelijk is of men er wel of niet gezondheidseffecten van zal ondervinden voorzichtig met dergelijke materialen om te gaan en adequate beschermeden maatrelingen te treffen. Dat is het doel van onze uiting van bezorgdheid en geenszins een maatregel om deze materialen niet meer te gebruiken!

Lees meer over

Werk en inkomen Ziek door mijn werk
Verkenning Research Opnames Uitzending

Ziek door mijn werk

Research

Deel jouw ervaring 183 andere artikelen in onderzoek
Uitzending is geweest op maandag 27 april 22:05u, NPO2

597 tips

ontvangen

Ervaringsdeskundigen

gezocht

Dit artikel is geschreven door:

Redactie de Monitor Redactie
Lees verder
@de_monitor

Deel dit artikel

Meer artikelen in dit onderzoek

Toon meer

Meer weten?

De Monitor onderzoekt de werkplek. In het verleden deden we onderzoek naar beroepsziekten en hoe het systeem op mensen met klachten reageert. Nu doen we onderzoek naar de kantoortuin.
Alles over dit onderzoek