Belangenorganisatie boeren: minder dieren is geen oplossing

dinsdag 08 mei 2018 Leestijd: 2 min.

Trienke Elshof, bestuurslid LTO, in gesprek met Teun van de Keuken / De Monitor

Huub Floor

Verslaggever

huub.floor@kro-ncrv.nl

Daan Jansen

Verslaggever

daan.jansen@kro-ncrv.nl

dinsdag 08 mei 2018 Leestijd: 2 min.

Minder vee is geen oplossing voor de milieuproblemen die ontstaan door het mestoverschot. Althans, dat stelt Trienke Elshof namens boerenbelangenorganisatie LTO. Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) is een kleinere veestapel juist onvermijdelijk als we de natuur- en klimaatdoelen willen halen. LTO wil daar niet aan en waarschuwt: ‘Minder dieren betekent ook dat er niet meer wordt geïnvesteerd in emissiearme maatregelen.’

lees ook: ‘Landbouw moet radicaal veranderen om klimaat- en natuurdoelen te halen’ dinsdag 08 mei

Trienke Elshof is portefeuillehouder ‘Ondernemen in een Gezonde Omgeving’ binnen LTO. Ze is duidelijk over het aandeel van de landbouw in de natuurschade. ‘Wij constateren ook dat het door de uitstoot van ammoniak met sommige habitats niet goed gaat. We zien dat de landbouw daar een bijdrage aan levert,’ aldus Elshof.

Bewijsmateriaal

Toch zet ze vraagtekens bij de metingen die door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) worden gedaan. Volgens Elshof zit er een onverklaarbaar gat in de analyse. De uitstoot van ammoniak daalt, maar de hoeveelheid die in de natuur terechtkomt is niet evenredig verminderd. ‘Er moet meer boven water komen. Meten we wel goed? Straks hebben we nog maar de helft van de dieren, terwijl het gebaseerd is op aannames. Zonder bewijsmateriaal kunnen wij nog niet de goede discussie voeren.’

Het RIVM laat ons weten dat ze achter de berekeningen staat. Ook voor minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is er geen reden om aan de cijfers te twijfelen. Het mestbeleid en de wetenschappelijke onderbouwing daarvan is twee keer door een internationale commissie onder de loep genomen. ‘In beide gevallen was de conclusie dat de wetenschappelijke onderbouwing op orde is,’ aldus het ministerie.

Je moet erop rekenen dat een emissiearme stal toch al gauw 1,5 ton duurder is.Trienke Elshof, LTO

LTO vindt het desondanks nog te vroeg om over minder dieren te praten. ‘Wij denken dat er heel veel andere oplossingen zijn om emissies terug te dringen. Er ligt een opdracht bij onze sector en er wordt ook keihard aan gewerkt door de boeren en boerinnen om die emissies terug te dringen op allerlei manieren. Wij vinden het te eenzijdig om te zeggen: ‘We gaan terug in het aantal dieren’.'

Een kleinere veestapel is volgens het Planbureau onvermijdelijk bij het zoeken naar oplossingen. De maatregelen die LTO voorstelt, zijn niet genoeg. ‘Ik denk dat het betekent dat er minder vee zal zijn. Dat moet niet de inzet van het spel zijn, dat kan de uitkomst van de discussie zijn. Ik vind dat de inzet van de discussie moet zijn dat we landbouw hebben die goed is voor natuur, boeren en hun inkomen,’ aldus PBL-directeur Hans Mommaas.

Averechts effect

LTO waarschuwt dat als de boeren dieren in moeten leveren, het een averechts effect heeft. ‘Als het echt terug moet in aantallen, dan betekent het dat een investering in emissiearme maatregelen niet meer renderend is. Dan gaan ondernemers niet meer dat risico nemen. Je moet erop rekenen dat een emissiearme stal toch al gauw 1,5 ton duurder is.’

Volgens het Planbureau is het belangrijk dat er met alle partijen een gesprek op gang komt. Van boeren tot de overheid en van de verwerkende sector tot de supermarkten. LTO wil die discussie nog even uitstellen. ‘We moeten wel zeker weten dat wij het probleem zijn en daar zijn wij nog niet van overtuigd.’

De uitzending van De Monitor over de invloed van intensieve landbouw op onze natuur is vanavond om 21:25 uur te zien op NPO2. Daarin komen ook boeren, deskundigen, omwonenden en het Planbureau voor de Leefomgeving aan het woord.

Lees meer over

Natuur en milieu Boer en beleid
Verkenning Research Opnames Uitzending

Boer en beleid

Opnames

Nederlandse boeren gaan volgende week weer op pad met de tractor om te demonstreren tegen het landbouwbeleid. De komende jaren moet de veestapel fors inkrimpen en boeren uitgekocht worden om de stikstofcrisis te bezweren. Volgens de politiek is dé oplossing voor het stikstofprobleem de zogenoemde kringlooplandbouw. Maar gaat de kringlooplandbouw het stikstofprobleem oplossen? Hoe moet dit er in de praktijk uit gaan zien? En welke gevolgen heeft dit, niet alleen voor de boeren, maar ook voor de consument?

Deel jouw ervaring 37 andere artikelen in onderzoek
Uitzending is geweest op zondag 17 november 22:40u, NPO2

217 tips

ontvangen

Deskundigen gezocht

Dit artikel is geschreven door:

Huub Floor Verslaggever

Huub Floor is een dertiger met een ziel van een doorgewinterde onderzoeksjournalist. Met flair, uitdagend en soms tot op het randje maakt hij verhalen. Maar niet voordat onomstotelijk vast staat dat wat hij onderzoekt ook klopt. Daarom schuwt hij het ook niet om dikke stapels documenten door te spitten waarbij hij snel tot de kern komt. Een lekker verhaal is leuk, maar het moet wel kloppen.

Lees verder
@huubfloor

Deel dit artikel

Meer artikelen in dit onderzoek

Toon meer

Meer weten?

Het gaat slecht met de biodiversiteit in Nederland en we moeten de doelen van het klimaatakkoord halen. De landbouwsector is vervuilend en stoot veel stikstof uit.

Alles over dit onderzoek