Bedenkers Koopgarant: ‘Wij delen zorg over kwaliteit en onafhankelijkheid taxatie’

maandag 31 oktober 2016 Leestijd: 3 min.

de website van Stichting OpMaat, bedenker van Koopgarant /

Judith Meulendijks

Redacteur

judith.meulendijks@kro-ncrv.nl

maandag 31 oktober 2016 Leestijd: 3 min.

Inmiddels hebben meer dan 85 tipgevers zich bij ons gemeld met het gevoel dat ze bij een Koopgarant-regeling opgelicht zijn door de woningcorporatie. We leggen de verhalen voor aan de stichting die Koopgarant heeft bedacht en die licenties uitdeelt aan woningcorporaties: Stichting OpMaat. Herkennen zij deze verhalen?

Woningcorporaties kunnen woningen verkopen met Koopgarant. Dit betekent dat zij kopers een ‘korting’ op de koopprijs geven én een terugkoopgarantie bieden aan de koper. Die korting moet dan uiteindelijk wel worden terugbetaald. Op het moment dat een bewoner zijn woning wil verkopen, koopt de woningcorporatie de woning terug op basis van een taxatierapport met daarin de geldende marktwaarde. Die marktwaardes bij aankoop en verkoop worden vastgesteld door een taxateur die de woningcorporatie aanstelt.

De reacties over Koopgarant komen uit het hele land en gaan over verschillende woningcorporaties. Toch is er een duidelijke gemene deler. Ten eerste vermoeden mensen dat taxateurs onder een hoedje spelen met de woningcorporatie, waardoor de taxatiewaardes in het voordeel van de corporatie uitvallen. Daarnaast horen we van diverse mensen dat hen nooit duidelijk is geworden dat de ‘korting’ die je krijgt op een Koopgarant-woning geen echte korting is.

Stichting OpMaat heeft uitgebreid gereageerd en die reactie is hier te lezen. Hieronder vatten we de reactie samen.

Korting

Over de ‘korting’ zegt Stichting OpMaat dat er vooral met rekenvoorbeelden duidelijk wordt gemaakt dat de korting die je bij aanvang krijgt op de aankoopprijs, aan het einde van de rit moet worden terugbetaald. Zo’n rekenvoorbeeld ziet er zo uit:

tabel.opmaat.png

De goede lezer van deze rekensom kan inderdaad zien dat de ‘marktwaarde bij aankoop’ vergeleken wordt met de ‘marktwaarde bij terugkoop’. De waardeontwikkeling staat namelijk in relatie tot de ‘marktwaarde bij aankoop.’

‘Gratis korting’

OpMaat: ‘Er is gekozen voor eenvoud en duidelijkheid, zonder ook maar op enige manier de waarheid geweld aan te doen. Bij Koopgarant, en bij andere vormen van ‘Verkoop onder Voorwaarden,’ wordt altijd gesproken over ‘korting’. We kunnen met elkaar van mening verschillen of dit de meest correcte term is. Maar er is en wordt nooit de indruk gewekt dat sprake is van ‘gratis’ korting. Altijd is een duidelijk verband gelegd tussen de korting en de terugkoopregeling.’ Volgens OpMaat sluit de berekening aan op wat er in de praktijk gebeurt: de bewoner betaalt bij terugkoop niets aan de corporatie maar ontvangt een bedrag: de terugkoopprijs. Die terugkoopprijs wordt als volgt berekend: de oorspronkelijke uitgifteprijs plus 100% van de waardeontwikkeling als gevolg van de eigen verbeteringen plus een aandeel in de overige waardeontwikkeling.

Taxateurs en woningcorporaties

Veel meldingen bij De Monitor hebben betrekking op de vraag of de taxateur onafhankelijk is. Het vermoeden bestaat dan dat de taxateur bij verkoop te hoog heeft getaxeerd of bij terugkoop te laag. Daarover zegt Stichting OpMaat: ‘Wij delen de zorg over de kwaliteit en de onafhankelijkheid van de taxatie. Omdat bij Koopgarant, net als bij andere vormen van ‘Verkoop onder Voorwaarden’ de taxatie aan de basis ligt van de prijs waarvoor wordt verkocht en teruggekocht, is een correcte taxatie uiterst belangrijk.’

Indexcijfers

De zorgen worden dus gedeeld. De stichting maakt hierbij echter 5 kanttekeningen, waarbij ik de 3 belangrijkste zal uitlichten. Ten eerste zijn indexcijfers van het Kadaster en van het CBS maar beperkt bruikbaar volgens OpMaat: het zijn immers gemiddelden over een groot aantal transacties in een groot gebied. Deze cijfers worden gebruikt om aan te tonen dat het waardeverlies van een Koopgarant-woning groter zou zijn dan de normale marktontwikkeling zou verklaren.

Geschillenregeling

Ten tweede wijst OpMaat op de geschillenregeling waarop beide partijen een beroep kunnen doen wanneer zij het niet eens zijn met de getaxeerde marktwaarde. De woning wordt dan in tweede instantie door drie taxateurs gezamenlijk getaxeerd: één aangewezen door de bewoner, één door de corporatie, en een derde als voorzitter. ‘Onze ervaring is dat in vrijwel alle gevallen beide partijen zich in de uitkomst van de geschillenregeling kunnen vinden,' aldus OpMaat.

Klacht indienen

Tot slot zegt Stichting OpMaat dat het niet uit te sluiten is dat in het verleden de taxateur zich bij de verkoop incidenteel heeft laten beïnvloeden door de corporatie. ‘Bewoners en ex-bewoners die het vermoeden hebben dat de corporatie de taxateur in een bepaalde richting heeft gestuurd, kunnen hierover een klacht indienen bij de instanties die formeel toezicht houden op deze partijen. Voor de woningcorporatie is dat de Autoriteit Woningcorporaties. Voor de taxateur is dat de brancheorganisatie (NVM, VastgoedPRO of VBO Makelaar) en het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs.’

Oproep

Ons onderzoek gaat verder. Wij zijn op zoek naar mensen die een klacht hebben ingediend bij bovenstaande instanties. Heb je ook ervaring met Koopgarant of andere regelingen waarbij je met zogenaamde korting een huis koopt van een woningcorporatie? Laat het ons weten via tip insturen.

[TIP text=Heb je ook ervaring met Koopgarant?]

Lees meer over

Wonen en leefomgeving Koophuis
Verkenning Research Opnames Uitzending

Koophuis

Verkenning

Ben jij starter op de woningmarkt? Wil je ons vertellen over jouw zoektocht naar een huis en wat je onderweg tegenkomt? We horen graag van je!

Deel jouw ervaring 60 andere artikelen in onderzoek
Uitzending is geweest op zondag 15 januari 22:35u, NPO2

650 tips

ontvangen

Ervaringsdeskundigen

gezocht

Dit artikel is geschreven door:

Judith Meulendijks Redacteur

Judith Meulendijks bijt zich graag vast in onderwerpen. Zij maakt graag helder vertelde verhalen over falende overheidsprocessen, en dan vooral over de mensen die daarvan het slachtoffer zijn. Ze heeft een sterk rechtvaardigheidsgevoel en probeert met haar werk als journalist bij De Monitor de samenleving een beetje beter te maken. Tipgevers, zeker ook van buiten de Randstad, kunnen bij haar terecht voor een luisterend oor. Zij worden echter niet op hun blauwe ogen geloofd; boven alles moet een verhaal kloppen. Judith’s interesse is breed, maar ligt in hoge mate bij justitie, zorg, digitalisering en (medische) privacy.

Lees verder
@judith_monitor

Deel dit artikel

Meer artikelen in dit onderzoek

Toon meer

Meer weten?

De huizenprijzen zijn weer op het niveau van voor de crisis, zo kopte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in september. In de vier grote steden liggen de prijzen zelfs duide...
Alles over dit onderzoek