Basisschooldirecteur: ‘Laten wij niet op de stoel van de psychiater gaan zitten’

zaterdag 19 maart 2016 Leestijd: 2 min.

Simone Moldenhauer, basisschooldirecteur /

Miranda Grit

Verslaggever

miranda.grit@kro-ncrv.nl

zaterdag 19 maart 2016 Leestijd: 2 min.

‘Wie zijn wij om adviezen te geven over ADHD medicatie? Docenten zijn volgens mij niet medisch geschoold. Doe het niet!’

Zo reageert basisschooldirecteur Simone Moldenhauer op de bevindingen in ons dossier de ADHD-epidemie?. We constateren dat scholen zich bemoeien met ADHD-medicatie van leerlingen.

Het gaat soms zelf zo ver dat er dwingende medische adviezen worden gegeven aan ouders. Moldenhauer, werkzaam op basisschool PassePartout in Tegelen, vindt het gevaarlijk dat scholen denken hier uitspraken over te mogen doen. Toch heeft ze er wel begrip voor dat scholen dit doen.

‘Als in een groep van 30 leerlingen een kind heel druk is en ADHD kenmerken vertoont en ik stop daar een pilletje in en die wordt hartstikke rustig, heerlijk toch? Ik vind het niet verantwoord dat het gebeurt, ik snap het wel.’

Druk op ouders

Afgelopen weken hebben tientallen verontruste ouders zich bij ons gemeld. Ze ervaren druk van leraren om hun kind medicatie te geven. Terwijl het kind soms helemaal geen ADHD heeft. Het gaat zelfs zover dat scholen ouders een ultimatum stellen: of medicatie of van school.

Perverse prikkel

Moldenhauer heeft grote moeite met het feit dat sommige scholen kinderen graag willen labelen met ADHD of andere stoornissen. Volgens haar zitten er perverse prikkels in ons onderwijssysteem waardoor scholen aandringen op diagnoses.

‘Iedere school moet presteren. Leerlingen moeten volgens een bepaalde leercurve groeien. Lukt dit niet dan heb je als school een probleem. Want niemand wil een zwakke school zijn. Maar heb jij als kind nou toevallig ADHD, autisme of je bent dyslectisch, dan is het als school wel heel fijn om een labeltje aan dat kind te plakken. Want dan kan ik zeggen: Omdat het kind een labeltje heeft is het mij niet gelukt om die leercurve te kunnen halen bij dat kind. Het is een goed excuus naar de inspectie toe.’

Passend onderwijs

Scholen worstelen met kinderen met gedragsproblemen. Sinds de invoering van de Wet Passend Onderwijs in 2014 moeten ook zorgleerlingen zoveel mogelijk in het reguliere onderwijs worden opgevangen. Toch blijk dat in de praktijk niet altijd haalbaar. Een enquête onder leraren, uitgevoerd door onderzoeksbureau DUO, laat zorgelijke cijfers zien: 75% van de leerkrachten ervaart een hogere werkdruk door Passend Onderwijs. En 66% vindt dat ze geen goede scholing hebben gehad om met dit soort zorgleerlingen om te gaan.

Kijk naar het kind

De directeur roept leraren op om kinderen niet in hokjes te plaatsen, er labeltjes aan te willen hangen of zelfs de weg op te gaan van medicatie. ’We moeten blijven kijken naar het kind, wat kan jij, wie ben jij en wat heb jij nodig. Een kind is niet zijn diagnose. Wat kan je als leerkracht uit de kast halen om ervoor te zorgen dat dit kind goed functioneert en zich goed voelt in de klas? Dat is onze opdracht.’

Aanstaande zondag zie je deel 2 van ons onderzoek. We focussen ons op de soms dwingende adviezen van scholen. Wil je reageren, mail ons!

Lees meer over

Jeugd en onderwijs De ADHD-epidemie?
Verkenning Research Opnames Uitzending

455 tips

ontvangen

Ervaringsdeskundigen

gezocht

Dit artikel is geschreven door:

Miranda Grit Verslaggever

Vanaf de eerste uitzending van De Monitor is Miranda Grit als verslaggever betrokken bij het maken van de journalistieke verhalen waarin tips van mensen centraal staan. ‘Door het directe contact met betrokken kijkers word ik op bijzondere onderzoeksideeën gebracht waarvan ik weet; dit leeft in de samenleving. Het is bijzonder om te zien hoe er gereageerd wordt via Facebook en Twitter op de reportages die ik publiceer. Soms word ik gecorrigeerd, andere keren gecomplimenteerd. Maar elke reactie beschouw ik als waardevol om zo samen onze maatschappij nog net een beetje mooier te maken.’

Lees verder
@mirandagrit

Deel dit artikel

Meer artikelen in dit onderzoek

Toon meer

Meer weten?

In de afgelopen tien jaar is het gebruik van ADHD-medicatie verviervoudigd. In Nederland slikken momenteel ruim 250 duizend mensen pillen tegen hyperactiviteit, impulsiviteit of een korte aandachts...
Alles over dit onderzoek