Arbeidseconoom: ‘Positie werkloze 55-plusser niet florisant ondanks aantrekkende economie’

woensdag 29 november 2017 Leestijd: 2 min.

arbeidseconoom Joop Schippers / De Monitor

Yvonne Verkaik

Redacteur

yvonne.verkaik@kro-ncrv.nl

woensdag 29 november 2017 Leestijd: 2 min.

Volgens arbeidseconoom Joop Schippers is de situatie van 55-plussers die werkloos worden ‘niet heel florisant’. Dat vertelt hij als we hem spreken voor het onderzoek Doorwerken tot 67. ‘Er is nog steeds een heel grote groep die er slecht voor staat. Ondanks dat de economie het de laatste tijd weer beter is gaan doen.’ Toch gelooft Schippers niet in het veelbesproken basisinkomen voor al deze oudere werkzoekenden.

‘Er zijn in deze groep nog heel veel mensen die maatschappelijk nuttig kunnen zijn,’ aldus de econoom, die werkt aan de Universiteit Utrecht. ‘Als je dan zegt ik geef ze generiek een inkomen, dan schuif je ze terzijde. Ik denk niet dat dat de goede manier is om met mensen om te gaan.’ Maar wat moet er dan gebeuren? En waar ligt het aan dat het toekomstperspectief van sommige oudere werkzoekenden – ondanks een aantrekkende economie – toch niet beter wordt?

Weerstand bij werkgevers

Schippers ziet een complex aantal factoren als oorzaak hiervan. Een deel van de verklaring ligt bij de houding van werkgevers. ‘Er is veel weerstand bij werkgevers en onbekendheid over het feit dat ouderen nog steeds een heel goede bijdrage zouden kunnen leveren. Daardoor besluiten ze dan toch vaak om de voorkeur te geven aan jongeren. Dat zit er zo ingehamerd van generatie op generatie: werkgevers handelen nog steeds in die traditie, terwijl dat eigenlijk niet meer rationeel is.’

Niet de juiste kennis

Maar niet alleen de vooroordelen van werkgevers zorgen voor werkzoekende 55-plussers voor problemen, ook de snel veranderende arbeidsmarkt is één van de factoren waardoor ze – eenmaal werkloos thuis -  weer lastig aan het werk komen. ‘Een deel van deze mensen heeft kennis en vaardigheden waar eigenlijk steeds minder behoefte aan is. De economie verandert, er is technologische vooruitgang. En deze werkzoekenden zijn niet de mensen van de moderne technologie,’ aldus de econoom.

Kennis onderhouden

En bovendien, zo stelt hij vast, is de huidige generatie 55-plussers niet opgegroeid met het idee dat je je kennis en vaardigheden continu moet onderhouden. ‘Het is niet een verhaal dat we de afgelopen dertig jaar op de werkvloer van bedrijven hebben verteld. Dus dat heel veel ouderen daar niet mee bezig waren is heel begrijpelijk.’ Inmiddels wordt daar – ook in het regeerakkoord – wel op gewezen, maar daar heeft de huidige groep werkloze 55-plussers niets aan.

Voor hen gebeurt nu veel te weinig, concludeert Schippers. De ‘klik’ tussen werkgever en oudere werkzoekende komt te weinig tot stand. ‘Er wordt mondjesmaat gekeken naar: wat kan het individu, wat zijn de mogelijkheden? En wat heeft een werkgever nodig om iemand te kunnen aanstellen?’ Met de nodige specifieke bijscholing – gekoppeld aan een baan - kan een oudere werkzoekende volgens de arbeidseconoom nog veel betekenen voor een werkgever. ‘Die weet: er komt nu iemand die zich heeft ingespannen om zich klaar te stomen voor deze baan. En is gemotiveerd om dat te doen. En daar heb ik weer voor een aantal jaar een goede werknemer aan. En de werknemer weet: als ik me inspan heb ik uitzicht op een baan.’

Toekomst

Schippers ziet een rol voor de overheid en voor de sociale partners (werkgevers- en werknemersorganisaties) om te voorkomen dat ook toekomstige generaties aanlopen tegen een gebrek aan kennis en vaardigheden. Kennis veroudert tegenwoordig in rap tempo en het is voor iedereen belangrijk om in nieuwe vaardigheden te investeren, aldus de econoom. ‘Het probleem is, er is een collectief belang, maar de sociale partners hebben allebei zoiets van laat de ander maar de eerste stap zetten. Want als wij het initiatief nemen moeten we ook betalen. En dan heb je eigenlijk overheidsingrijpen nodig om te zorgen dat datgene wat moet gebeuren er ook van komt.’

Lees meer over

Werk en inkomen Doorwerken tot 67
Verkenning Research Opnames Uitzending

382 tips

ontvangen

Ervaringsdeskundigen

gezocht

Werk en inkomen / Doorwerken tot 67

Uitzending

Komende zondag 3 december meer over de werkloze 55-plusser. Heeft omscholen zin? Tips voor dit onderzoek: we horen het graag!
Deel jouw ervaring

Anna Gimbrère

Presentator

Deel jouw ervaring

Dit artikel is geschreven door:

Yvonne Verkaik Redacteur

Yvonne Verkaik studeerde politieke geschiedenis en cultuureducatie aan de Universiteit van Utrecht. Na haar studie werkte ze voor verschillende consumentenprogramma’s, actualiteitenrubrieken en talkshows. Op de redactie van de Monitor staat ze bekend als een researcher met oog voor detail en een voorliefde voor het menselijke verhaal. Ook begeleidt ze de stages van de nieuwe journalistieke talenten. Als journalist wil ze graag begrijpen hoe de samenleving werkt en hoopt ze verandering teweeg te brengen daar waar mensen in de knel komen.

Lees verder
@verkaiky

Deel dit artikel

Meer artikelen in dit onderzoek

Toon meer

Meer weten?

De AOW-leeftijd gaat sinds 2013 met stapjes omhoog zodat in 2022 de leeftijd 67 jaar en 3 maanden is. Maar gaat iedereen die nieuwe grens wel werkend halen? Na de zware beroepen richten we ons nu o...
Alles over dit onderzoek