‘Als opa gruw ik van gedachte dat een tweejarige te maken heeft met leerprocessen’

maandag 18 april 2016 Leestijd: 2 min.

dreamstime_xl_18040025 /

Saskia Adriaens

Verslaggever

saskia.adriaens@kro-ncrv.nl

maandag 18 april 2016 Leestijd: 2 min.

Zowel op sociale media als in onze mailbox reageren mensen uit het onderwijs en betrokken ouders op de uitzending van gisteren over peuteronderwijs. De meesten spreken vooral hun verbazing uit. Zo reageert Claudia van Kooten: ‘Peuters die al doelen moeten halen, waar zijn we toch mee bezig?!’

Eerder maakten we reportages over werkdruk in het basisonderwijs en prestatiedruk op kleuters. Naar aanleiding van alle reacties die we op die uitzendingen kregen, besloten we een verhaal te maken over een nog jongere doelgroep: peuters. Veel peuterleidsters mailden ons namelijk met hun zorgen over het gebruik van methodes en het stellen van doelen. In onze vorige uitzendingen over het onderwijs krijgt vooral de Onderwijsinspectie de zwarte piet toegespeeld, maar nu valt op dat vooral gemeentes een grote vinger in de pap blijken te hebben.

Sinds 2000 bestaat het voor- en vroegschoolse beleid (VVE) en daar krijgen gemeentes jaarlijks zo’n 360 miljoen euro voor. Het is bedoeld voor kinderen van lager opgeleide ouders die extra gestimuleerd moeten worden op taalgebied. Een plekje op een voorschool of peuterspeelzaal kost 4500 per kind. Maar peuterleidsters lieten ons weten dat ze geen verschil zien in vooruitgang bij deze kinderen sinds ze met VVE-methodes werken.

Natuurlijke ontwikkeling

‘Ik snap denk ik wel waarom al die methodes van de VVE niet effectief zijn. Die gaan namelijk niet uit van de natuurlijke ontwikkeling van het kind’, mailt Claudia van Kooten ons. Als moeder heeft ze zich verdiept in het vrije school onderwijs. ‘Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat het leerproces in de verdere schoolloopbaan beter verloopt als kinderen volop de gelegenheid hebben gehad om te spelen en dat vroeg beginnen met het bewuste leren de ontwikkeling zelfs remt.’

Paul van Rossum is opa van 7 kleinkinderen en woont in een achterstandswijk in Nijmegen. Hij mailt ons: ‘Via onze kinderen en pleegkinderen heb ik als ouder op school meegewerkt. Als opa gruw ik van de gedachte dat je als tweejarige op school al met leerprocessen te maken krijgt. Steeds heb ik weer geconstateerd dat met name taalachterstand niets met meer of minder onderwijs te maken heeft maar alles met de vraag hoe de thuissituatie is.’

Maar er zijn ook positieve reacties. Joukje van Dam werkt al jaren met VVE en zegt juist baat te hebben bij het gebruik van een methode: ‘Niemand zegt dat je een lesje moet geven aan peuters, dat kan ook helemaal niet. Maar dat zegt de methode ook helemaal niet. De methode geeft je richtlijnen en ideeën. Je bent veel bewuster met je werk als professional bezig ', mailt ze ons.

Verplicht spelen

‘In mijn geval heb ik last gehad van leerkrachten die ook vasthielden aan lesmethodes en daar niet van af konden en wilden afwijken’, laat een vader, Arthur van Hienen, ons weten. ‘Mijn kinderen konden namelijk al lezen vóór ze naar de kleuterschool gingen. De leerkrachten lieten mijn kinderen niet lezen, maar ze moesten verplicht spelen. Na de eerste schooldag kwamen mijn kinderen boos thuis omdat ze wel naar school gingen maar alleen maar mochten spelen.’

Arthur benadrukte steeds weer dat hij vond dat er beter naar de behoefte van zijn kinderen moest worden gekeken. ‘De reden waarom ik deze mail stuur, is om aan te geven dat ik vind dat de leerkrachten weer ouderwets moeten kijken naar de behoefte van elk kind persoonlijk en niet vanuit een lesmethode of wat vroeger altijd normaal was. Wil een peuter spelen? Doen! Wil een kind boekjes lezen? Doen!’

Dit lijkt erg op het pleidooi van voorzitter Mariëtte Hamer van de Sociaal Economische Raad. In onze uitzendingpleit ze ervoor dat er meer maatwerk moet worden geleverd. ‘De methode moet minder leidend worden. Het gaat om de deskundigheid van degene die voor de groep staat.’

Wil je de uitzending over het voor- en vroegschoolse beleid terugzien: kijk hier. En blijf ons tippen! Mail: tip insturen.

Lees meer over

Jeugd en onderwijs Onderwijs
Verkenning Research Opnames Uitzending

Onderwijs

Research

Wij volgen scholen, gemeenten en ouders in hoe zij omgaan met de sluiting van de scholen door het corona-virus.

Deel jouw ervaring 163 andere artikelen in onderzoek
Uitzending is geweest op maandag 01 juni 22:15u, NPO2

2070 tips

ontvangen

54 experts gesproken

Docenten, schoolbestuurders, ambtenaren en ouders van kinderen die tegen problemen oplopen met het thuisonderwijs.

Dit artikel is geschreven door:

Saskia Adriaens Verslaggever

'Ogen openen en gedachten kantelen’, dat is de grootste drijfveer van Saskia Adriaens. De eerste jaren na haar studie journalistiek heeft zij als freelancer voor multiculturele televisie (MTNL) gewerkt en geschreven voor diverse media zoals kranten, Opzij en Oneworld. Tien jaar geleden alweer is zij begonnen bij de publieke omroep. Als verslaggever heeft ze reportages gemaakt in binnen- en buitenland, voor onder andere de actualiteitenrubriek Netwerk, Altijd Wat, Brandpunt Profiel, Kruispunt en sinds 2015 voor De Monitor. Vooral sociaal-maatschappelijke onderwerpen zoals de multiculturele samenleving, vluchtelingenproblematiek, vrouwenrechten, onderwijs en opvoeding hebben haar interesse. Maar zoals Einstein ook al zei: ‘Ik heb geen speciaal talent, ik ben vooral razend nieuwsgierig!’

Lees verder
@sadriaens

Deel dit artikel

Meer artikelen in dit onderzoek

Toon meer

Meer weten?

Steeds meer kinderen met fysieke- of psychische problemen, zoals autisme en hoogbegaafdheid, krijgen een vrijstelling van de leerplicht. Dat betekent als kinderen niet leerbaar zijn. Maar het schij...
Alles over dit onderzoek