‘Als ik denk aan een professionele organisatie, zie ik toch iets anders voor me dan dit’

woensdag 15 maart 2017 Leestijd: 3 min.

Michel: 'Ik realiseer me dat onderzoek doen naar zoiets heel moeilijk is, maar dit vind ik wel heel slap' /

Josselin Gordijn

editor

@Josselin Gordijn

woensdag 15 maart 2017 Leestijd: 3 min.

‘Ze was alleen maar aan het huilen, kroop onder de bank. We konden geen contact met haar krijgen; het was alsof ze in trance was.’ Michel vermoedde dat zijn kleindochter seksueel werd misbruikt. Meldpunt Veilig Thuis doet onderzoek naar de zaak, maar niet op een manier die Michel zint. We spreken hem voor ons dossier Kindermishandeling. Michel: ‘We vonden verschillende verwijtbare fouten in het door hun opgestelde rapport. Ik realiseer me dat onderzoek doen naar zoiets heel moeilijk is, maar dit vind ik wel heel slap.’

Het is inmiddels 2 jaar geleden dat Michel en zijn kleindochter voor het eerst in contact komen met Veilig Thuis. Stapels verslagen, rapporten en heel veel wachten verder, is er nog steeds niet duidelijk wat er is gebeurd. En dat voelt onbevredigend. ‘Uiteindelijk kwam er uit het onderzoek dat Veilig Thuis niet kan aantonen dat m’n kleindochter slachtoffer is geworden van grensoverschrijdend gedrag, maar ze kunnen het ook niet uitsluiten. Met andere woorden: ze laten ons zweven.’

‘Veilig Thuis nam ons niet serieus’

Michel vindt het lastig te verkroppen dat ze niet weten wat er gebeurd is. ‘Hoe kunnen we haar dan het beste helpen?’ Het onderzoek dat Veilig Thuis deed naar de situatie van het meisje rammelt volgens hem. ‘Het begon veelbelovend, maar wij als naasten voelden ons na een tijdje niet serieus genomen. Het was alsof Veilig Thuis bij voorbaat al het standpunt had dat er met dit kind niks aan de hand was en de ouders gewoon lastig deden.’

Uiteindelijk wordt er 8 maanden lang onderzoek gedaan. Het resultaat is een rapport van 2,5 pagina. De familie ziet dat er fouten staan in de rapportage. ‘Ik heb het hele rapport gecontroleerd en naast mijn eigen nauw bijgehouden bevindingen gelegd. Zo zag ik direct dat er dingen niet klopten.’

Maar dit was niet alles wat onjuist was, volgens Michel. In het rapport stond dat Veilig Thuis de huisarts van de familie had gesproken tijdens het onderzoek. ‘Maar de huisarts had aan mijn dochter, de moeder van mijn kleindochter, doorgegeven dat dit niet zo was. Hij was duidelijk: Er is géén overleg geweest.’

Veilig Thuis gaf aan de fouten te herkennen en ze zouden het rechtzetten. Michel: ‘Maar dit gebeurde niet. Toen ik het rapport later weer inzag, omdat het naar een volgende instantie werd gestuurd voor een mogelijk vervolgonderzoek, stonden de fouten er nog steeds in.’

Klachtencommissie tikt Veilig Thuis op de vingers

Een klachtencommissie tikt Veilig Thuis vervolgens op de vingers; ze hadden zorgvuldiger moeten zijn. En de huisarts, was die nou wel of niet gesproken? Michel: ‘Uiteindelijk kwam er een gespreksverslag boven tafel, waarin informatie zou staan die de huisarts zou hebben verstrekt. Maar dit verslag was niet geaccordeerd door de huisarts. Het was volgens Veilig Thuis ook niet meer mogelijk om de handtekening van de arts hierop te krijgen. De klachtencommissie accepteert dit, wat ik ook niet begrijp. Als het niet geaccordeerd is, wat deze organisatie wel altijd moet laten doen, betekent dit ook dat de echtheid van de informatie die erin staat niet gegarandeerd kan worden.’

‘Geen hoge pet op van Veilig Thuis’

‘Veilig Thuis zegt professionals in huis te hebben. Nu stel ik me toch iets anders voor als we het hebben over professionals,’ meent Michel. ‘Ik realiseer me goed dat het heel moeilijk is om een onderzoek te doen naar vermeende kindermishandeling of seksueel misbruik. Er zijn in ons geval ook geen keiharde bewijzen meer. Als je het als organisatie dan alleen moet hebben van verklaringen van mensen, kun je daar lastig heldere conclusies uit trekken. Dat begrijp ik. Toch wekt deze onderzoekwijze weinig vertrouwen.’ Michel stelt dat het vreemd is dat Veilig Thuis geen gespreksverslagen maakt van de gesprekken die hebben plaatsgevonden. ‘Als zij dan iets beweren wat in onze ogen onjuist is, kunnen we dat niet natrekken. En als wij iets zeggen wat Veilig Thuis als onjuist ziet, kunnen we dat ook niet natrekken. Ik heb wel eens gevraagd waarom ze dit op deze manier aanpakken. De reactie was: ‘Dat is de werkwijze van Veilig Thuis.’’

Als we vragen hoe het nu gaat met de kleindochter van Michel, antwoord hij dat het nog steeds niet goed gaat met haar. ‘We hebben inmiddels een melding gedaan bij de zedenpolitie.’

Reactie Veilig Thuis: deze zaak is wél zorgvuldig onderzocht

We leggen de klachten van Michel voor aan de Veilig Thuis organisatie die onderzoek deed naar de casus. Zij reageren als volgt:

  • Elke melding die bij Veilig Thuis Noord –en Midden Limburg in behandeling wordt genomen wordt zorgvuldig en conform de werkwijze uit het handelingsprotocol afgehandeld. Veilig Thuis is van mening dat er ook in deze situatie een uitgebreid en zorgvuldig onderzoek is gedaan naar de veiligheid in de opvoedsituatie van dit meisje. Er is contact geweest met de huisarts. De informatie die de huisarts heeft verstrekt heeft Veilig Thuis, ten onrechte, niet laten accorderen door de huisarts. Ouders zijn niet altijd blij met de uitkomst van een onderzoek door Veilig Thuis, zelfs niet als dit betekent dat er geen aanwijzingen zijn gevonden die er op wijzen dat hun kind misbruikt zou zijn. Veilig Thuis Noord –en Midden Limburg neemt de bevindingen van de Klachtencommissie uiterst serieus en zal daar waar nodig te allen tijde verbetering aanbrengen.

Uitzending

Aanstaande zondag 19 maart ziet u het verhaal van Michel in onze uitzending over kindermishandeling. Reageren? Mail naar tip insturen.

Lees meer over

Gezondheid en zorg Kindermishandeling
Verkenning Research Opnames Uitzending

458 tips

ontvangen

Ervaringsdeskundigen

gezocht

Dit artikel is geschreven door:

Josselin Gordijn

Deel dit artikel

Meer artikelen in dit onderzoek

Toon meer

Meer weten?

Zo’n 120.000 kinderen in Nederland zijn het slachtoffer van kindermishandeling. Dat zijn ongeveer 533 basisscholen vol. Het oordeel van inspecteurs is iedere keer bedroevend: ‘We hebben...
Alles over dit onderzoek