‘Als een weg een racebaan lijkt, is de kans groot dat sommige mensen hem ook zo gebruiken’

zaterdag 22 april 2017 Leestijd: 2 min.

Peter van der Knaap, directeur SWOV over verkeersveiligheid in 30 km/u zones /

Yvonne Verkaik

Redacteur

yvonne.verkaik@kro-ncrv.nl

zaterdag 22 april 2017 Leestijd: 2 min.

‘In 2015 zijn er 40 verkeersdoden gevallen in 30 km/u zones, dat is ontzettend veel. Vooral als je bedenkt dat die gebieden er juist zijn om de snelheid zo te verlagen dat de kans op ernstig letsel wordt beperkt.’ Aan het woord is Peter van der Knaap, hij is directeur van SWOV (wetenschappelijk instituut verkeersveiligheid). Van der Knaap maakt zich zorgen om de verslechterde verkeersveiligheid in Nederland, ook in de 30 km/u zones. ‘Dat er in die gebieden nog zo veel slachtoffers vallen, is wel een teken dat er iets mis is,’ aldus Van der Knaap.

We vragen hem specifiek naar de verkeersongevallen in de 30 km/u zones, omdat verschillende tipgevers in het dossier Verkeersveiligheid ons laten weten dat daar niet of nauwelijks wordt gehandhaafd door politie. Terwijl gemeenten dat dan wel nodig vinden, omdat er te hard wordt gereden.

Er ontstaat soms een patstelling die aan bewoners lastig uit te leggen is, zo vertelt een verkeersdeskundige van een gemeente in het oosten van het land ons eerder al. ‘Ik krijg van de politie steevast het antwoord dat ze pas handhaven als de weg zo ingericht is dat er vrijwel niet meer te hard wordt gereden. Ze noemen dat dan ‘zelfhandhavend’. De wegbeheerder, de gemeente in dit geval, moet dan eerst maar herinrichten,’ aldus de gemeentelijke verkeersdeskundige. En dat is volgens hem niet altijd mogelijk.

30 km/u zones ‘te sober’ ingericht
Van der Knaap herkent het probleem en noemt het een kip-ei-discussie. Maar wat hem betreft is het wel te gemakkelijk om het op het bordje van de politie te leggen. ‘Je moet je namelijk afvragen of je moet willen handhaven in plaats van de weg goed in te richten. Het is een illusie om te denken dat je met handhaving alleen die 30 km/u zones veilig krijgt. Een veilige weginrichting is een veel duurzamere oplossing.’

Hij legt uit dat er de laatste jaren door gemeenten niet zelden voor een sobere weginrichting is gekozen, dus zonder wegversmalling of genoeg drempels. ‘Alleen een 30 km/u bord neerzetten is niet voldoende. Je creëert daarmee een schijnveiligheid, omdat ouders denken: 'Ik kan mijn kind veilig buiten laten spelen'. Maar die sobere inrichting heeft er wel voor gezorgd dat het effect op de verkeersveiligheid ook niet heel erg groot is. Want als een weg een racebaan lijkt, dan is de kans groot dat sommige mensen hem ook zo gaan gebruiken.’Peter van der Knaap snapt overigens wel waarom de gemeenten in de afgelopen jaren voor de sobere inrichting hebben gekozen. ‘Infrastructurele maatregelen zijn duur en gemeenten hebben met decentralisaties en bezuinigingen te maken gehad,’ aldus Van der Knaap. ‘Ik begrijp dat een gemeente zijn euro’s maar 1 keer kan uitgeven.’ Hij haalt een vorig jaar verschenen onderzoek aan waar uit blijkt dat 70 procent van de gemeente-ambtenaren bezuinigingen op wegen verwachten. En ook uit onze enquete onder ruim 200 gemeenten blijkt dat 58 procent aangeeft onvoldoende geld te hebben om alle onveilige situaties in hun gemeente aan te passen.

Moet er dan dus meer geld bij? Van der Knaap: ‘Als je als landelijke overheid een nationale doelstelling hebt, namelijk minder doden en gewonden in het verkeer en je weet dat 60 procent van de slachtoffers op het onderliggende wegennet valt, en je ziet daarnaast dat gemeenten aangeven niet voldoende middelen te hebben, dan is dat een belangrijk inzicht. Je zou natuurlijk het liefste willen dat de lokale overheid de mensen en de middelen heeft, en natuurlijk de verantwoordelijkheid neemt om het wegennet veilig te maken. Maar op het moment dat dit niet gebeurt, of je signalen krijgt dat het niet werkt dan moet je als provincie en rijk onderzoeken waar dat aan ligt. Is het: niet willen, niet kunnen uitvoeren of niet kunnen betalen?’

Onderzoek verkeersveiligheid
Wil je reageren of het je een tip voor dit dossier? Laat het ons weten! Mailen kan naar tip insturen

Lees meer over

Veiligheid en handhaving Verkeersveiligheid
Verkenning Research Opnames Uitzending

Verkeersveiligheid

Research

Deel jouw ervaring 52 andere artikelen in onderzoek
Uitzending is geweest op dinsdag 15 mei 21:25u, NPO2

210 tips

ontvangen

Ervaringsdeskundigen

gezocht

Dit artikel is geschreven door:

Yvonne Verkaik Redacteur

Yvonne Verkaik studeerde politieke geschiedenis en cultuureducatie aan de Universiteit van Utrecht. Na haar studie werkte ze voor verschillende consumentenprogramma’s, actualiteitenrubrieken en talkshows. Op de redactie van de Monitor staat ze bekend als een researcher met oog voor detail en een voorliefde voor het menselijke verhaal. Ook begeleidt ze de stages van de nieuwe journalistieke talenten. Als journalist wil ze graag begrijpen hoe de samenleving werkt en hoopt ze verandering teweeg te brengen daar waar mensen in de knel komen.

Lees verder
@verkaiky

Deel dit artikel

Meer artikelen in dit onderzoek

Toon meer

Meer weten?

Het gaat niet goed met de verkeersveiligheid in Nederland. Het aantal ernstig gewonden en het aantal doden in het verkeer is de laatste jaren gestegen. Burgers, gemeenten en deskundigen roepen dat ...
Alles over dit onderzoek