Agressieve verpleegkundige geschrapt uit BIG-register

zaterdag 16 augustus 2014 Leestijd: 2 min.
Redactie de Monitor

Redactie

redactie@demonitor.kro-ncrv.nl

zaterdag 16 augustus 2014 Leestijd: 2 min.

Een verpleegkundige in de omgeving van Zwolle krijgt een doorhaling in het BIG-register omdat hij ernstig tekortschoot in de zorg voor een hoogbejaard echtpaar.

Dat heeft het Centraal Tuchtcollege deze week in hoger beroep besloten. Het Centraal Tuchtcollege sluit zich daarmee aan bij de eerste beslissing van het Regionaal Tuchtcollege in Zwolle, vorig jaar april. De verpleegkundige werkte als zzp'er in de zorg en was ten tijde van de melding bij de IGZ verantwoordelijk voor de zorg van een hoogbejaard echtpaar. De vrouw was aan bed gekluisterd en volledig afhankelijk van verpleging en verzorging. De man was dementerend.

Feiten

De klachten tegen de verpleegkundige luidden als volgt:

  • De verpleegkundige zou hebben geschreeuwd, huisraad hebben vernield;

  • Bij de vrouw heeft hij een katheter verwijderd terwijl de ballon vol was. Daarna consulteerde hij geen arts, waardoor mogelijke schade niet behandeld werd;

  • De verpleegkundige verliet het echtpaar tegen de zorgafspraak in voor het doen van 'persoonlijke boodschappen' in een coffeeshop;

  • De verslaglegging van de verpleegkundige was niet op orde. Hij tekende vooraf medicatie af die hij nog niet had gegeven, en rapporteerde niets over het verwijderen van de katheter;

  • De verpleegkundige maakte geen MIC-melding van het feit dat hij meerdere keren buitengesloten werd en hij zich op ongebruikelijke wijze toegang (via een dakraam) verschafte tot het huis waarin de aan zijn zorg toevertrouwde patiënten verbleven. Kort lontje

Volgens het verslag van het Tuchtcollege had de verpleegkundige een aantal jaren eerder een ernstig ongeluk, waarbij zijn hand werd verbrijzeld. Hij kampte nog altijd met de lichamelijke en psychische gevolgen van het ongeluk en de nasleep ervan. Hij is naar eigen zeggen 'een ander persoon geworden' en sneller agressief, ondanks dat hij altijd al een kort lontje had. Na het ongeluk ging hij snel weer aan het werk, als zzp'er. Hij had zich echter onvoldoende gerealiseerd wat dat inhield. Hij raakte in financiële problemen en zijn relatie ging uit. Toch bleef hij aan het werk, tot alles hem boven het hoofd groeide en de situatie op die ene dag in 2012 escaleerde.

Wet BIG overschreden

Volgens het college valt de verpleegkundige te verwijten dat hij zijn professionele grenzen niet in acht genomen heeft door niet tijdig het werk te stoppen op het moment dat persoonlijke, psychische of somatische factoren zijn werk beïnvloedden. Door zijn gedrag en handelingen heeft hij het aan zijn hulp toevertrouwde echtpaar, dat afhankelijk was van hem en niet weg kon uit deze situatie in een benarde en beangstigende positie gebracht. Hierbij heeft hij de beroepscode en wet BIG fors overschreden. De man had eerder aan de bel moeten en kunnen trekken waardoor de situatie voorkomen had kunnen worden.

Hoger beroep

De verpleegkundige ging in hoger beroep, maar werkte vervolgens niet mee aan nader onderzoek naar zijn persoon en naar de oorzaak van zijn tekortschieten. Volgens het verslag had de verpleegkundige door zijn ervaringen met artsen na het ongeluk geen vertrouwen meer in de medische stand. Hij was naar eigen zeggen niet gemotiveerd voor het volgen van een behandeling die in zijn ogen geen meerwaarde heeft.

Doorhaling in het BIG-register

Het Centraal Tuchtcollege blijft dan ook bij de eerdere uitspraak van het Regionaal Tuchtcollege, en legt de verpleegkundige de zwaarste maatregel van doorhaling in het BIG-register op. Het college wil nog wel opmerken dat het zorgen baart dat verweerder als zzp'er werkzaam was bij kwetsbare patiënten zonder dat hierop systematisch toezicht werd gehouden door de opdrachtgever, zonder dat zijn bekwaamheid en handelwijze voldoende werd getoetst en zonder dat eisen werden gesteld aan (bij)scholing en er enige vorm van kwaliteitsregistratie plaatsvond.

(Bron: www.nursing.nl)

Lees meer over

Gezondheid en zorg Foute Dokters
Verkenning Research Opnames Uitzending

227 tips

ontvangen

Ervaringsdeskundigen

gezocht

Dit artikel is geschreven door:

Redactie de Monitor Redactie
Lees verder
@de_monitor

Deel dit artikel

Meer artikelen in dit onderzoek

Toon meer

Meer weten?

Hoe kan het dat zorgverleners zonder BIG-registratie of met een beroepsverbod in het buitenland wél in Nederland aan de slag zijn? De Monitor over foute dokters en een falend BIG-register.
Alles over dit onderzoek