Afgelopen jaar maar 1 kinderpardonvergunning verstrekt

vrijdag 02 december 2016 Leestijd: 3 min.

Kinderpardonregeling (ANP) /

Saskia Adriaens

Verslaggever

saskia.adriaens@kro-ncrv.nl

vrijdag 02 december 2016 Leestijd: 3 min.

Deze week werd bekend dat sinds het Kinderpardon in het leven is geroepen er maar 29 kinderen ook daadwerkelijk van ‘geprofiteerd’ hebben. ‘En zelfs dat is maar de vraag’, zegt woordvoerder Tirsa Hofstee van Defence for Children. ‘Wij vermoeden dat deze kinderen namelijk ook zonder het Kinderpardon een status hadden kunnen krijgen op basis van andere criteria, zoals het buiten-schuld-criterium.’ De juristen van Defence for Children gaan dat verder uitzoeken.

In juni van dit jaar rapporteerde staatssecretaris Dijkhoff nog dat 40 kinderen en 90 gezinsleden een verblijfsvergunning hadden gekregen op basis van de kinderpardonregeling. Dit lage aantal werd al bekritiseerd door mensenrechtenorganisaties, omdat in totaal door 1360 mensen een aanvraag was ingediend. Defence for Children was een van de partijen die had gevraagd om opheldering. Nu blijkt uit de publicatie van geanonimiseerde documenten deze week wat het werkelijke aantal toewijzingen in kinderpardonzaken is: namelijk 29 kinderen en 73 gezinsleden. Dijkhoff heeft aan de Kamer toegegeven dat er fouten zijn gemaakt in de registratie. Daarover heeft hij gezegd: ‘Voortaan worden alle inschrijvingen van het Kinderpardon gecontroleerd door een tweede persoon.’

Registratiefouten

‘Het is stuitend dat er zulke grote registratiefouten zijn gemaakt en dat het aantal vergunningen nog lager ligt dan eerder gedacht’, zegt Martine Goeman, jurist kinderrechten en migratie van Defence for Children hierover. ‘Dit aantal is echt bedroevend laag. Vooral als je nagaat dat 14 van de 29 inwilligingen al in de tweede helft van 2013 zijn afgegeven. In 2014 waren dat er 8. In 2015 maar 6. En in 2016 is zelfs maar één vergunning toegekend.’

Het kinderpardon is in 2013 in het leven geroepen en zou moeten regelen dat kinderen die langer dan 5 jaar in Nederland wonen een verblijfsvergunning krijgen. Uit onderzoek bleek dat kinderen na zoveel jaar geworteld zijn en daarom recht hebben op een status. Mede op dat onderzoek is de kinderpardonregeling in het leven geroepen. Margrite Kalverboer was als orthopedagoog aan de Universiteit van Groningen betrokken bij dit onderzoek. Kalverboer is inmiddels de nieuwe Kinderombudsman en als zodanig zeer kritisch op de uitwerking van het Kinderpardon. Zij uitte haar zorgen daarover in een eerder artikel op onze site.

Pvda’er Esther van Dijken zet zich al jaren in voor het Kinderpardon en voelt zich in de steek gelaten door haar partij. Afgelopen september werd op het ledencongres voor de derde keer een motie aangenomen door de leden die vinden dat er een verruiming moet komen van het Kinderpardon. Maar de partijleiding legde de motie keer op keer naast zich neer. Van Dijken: ‘We hangen aan de strop van de VVD. Terwijl het een groot probleem is, waar wij nu als partij voor weglopen.’ Medio januari is er weer een ledencongres en verwacht Dijken weer een meerderheid mee te krijgen. ‘De vraag is wat daarmee in de praktijk wordt gedaan.’

‘Ongeacht of het 40 of 29 inwilligingen zijn: het aantal is beschamend!’

Esther van Dijken

Strenger

Bij Defence for Children zijn ze inmiddels een onderzoek gestart naar hoe het uitgezette kinderen – die volgens hen recht zouden moeten hebben op de kinderpardonregeling - vergaat. Begin januari publiceren ze de resultaten van dit onderzoek. ‘Ondertussen zijn er nu nog meer dan 500 kinderen in Nederland die volgens ons onder het kinderpardon zouden moeten vallen. Die zitten al jaren in onzekerheid en de huidige pardonregeling is voor hun blijkbaar geen oplossing. Want als je kijkt naar het aantal inwilligingen van afgelopen jaar is de IND alleen maar strenger geworden.’

Volgens jurist Goeman wordt het meewerkcriterium ingezet, waardoor de meeste kinderen buiten de regeling vallen. ‘Het meewerkcriterium wordt zo uitgelegd dat bijna niemand meer voldoet aan de eisen. Het blijkt in de praktijk bijna onmogelijk om voor een verblijfsvergunning op grond van de definitieve regeling van het kinderpardon, in aanmerking te komen. Dat blijkt wel uit de voorbeelden die bekend zijn bij de kinderrechtenhelpdesk van Defence for Children. Iedere dag krijgen we daar nieuwe meldingen van. Zo kan een kind zes jaar in de eerste asielprocedure verwikkeld zijn, maar had toch tegelijkertijd aan terugkeer moeten werken.’

Onderzoek

We willen graag verder onderzoek doen naar de uitwerking van de huidige kinderpardonregeling. Een regeling die ooit in het leven werd geroepen om humanitaire redenen. Maar hoe werkt deze regeling in de praktijk als er maar zo weinig kinderen voor in aanmerking komen? Heb jij zelf ervaring hiermee, ben je jurist, of ken je iemand die hiermee te maken heeft (gehad), dan horen we het graag. Mail je verhaal naar: tip insturen of tip ons via het [TIP_FORMULIER_LINK].

Lees meer over

Jeugd en onderwijs Kinderpardon
Verkenning Research Opnames Uitzending

45 tips

ontvangen

Ervaringsdeskundigen

gezocht

Dit artikel is geschreven door:

Saskia Adriaens Verslaggever

'Ogen openen en gedachten kantelen’, dat is de grootste drijfveer van Saskia Adriaens. De eerste jaren na haar studie journalistiek heeft zij als freelancer voor multiculturele televisie (MTNL) gewerkt en geschreven voor diverse media zoals kranten, Opzij en Oneworld. Tien jaar geleden alweer is zij begonnen bij de publieke omroep. Als verslaggever heeft ze reportages gemaakt in binnen- en buitenland, voor onder andere de actualiteitenrubriek Netwerk, Altijd Wat, Brandpunt Profiel, Kruispunt en sinds 2015 voor De Monitor. Vooral sociaal-maatschappelijke onderwerpen zoals de multiculturele samenleving, vluchtelingenproblematiek, vrouwenrechten, onderwijs en opvoeding hebben haar interesse. Maar zoals Einstein ook al zei: ‘Ik heb geen speciaal talent, ik ben vooral razend nieuwsgierig!’

Lees verder
@sadriaens

Deel dit artikel

Meer artikelen in dit onderzoek

Toon meer

Meer weten?

Hoe effectief werkt het kinderpardon dat gewortelde asielkinderen moet beschermen tegen uitzetting? In 2016 kwam slechts 1 kind voor de regeling in aanmerking. Het kinderpardon trad in 2013 in werk...
Alles over dit onderzoek