Advocate Zweers over Social Return

vrijdag 17 oktober 2014 Leestijd: 1 min.

Social Return still /

Redactie de Monitor

Redactie

redactie@demonitor.kro-ncrv.nl

vrijdag 17 oktober 2014 Leestijd: 1 min.

Social return is er niet op gericht om een deel van het vaste personeel door werklozen te vervangen, zo schrijft Minister Asscher in zijn brief van 1 oktober 2014 aan de Tweede Kamer over ‘het verschijnsel verdringing en de concrete maatregelen die het kabinet neemt om verdringing te voorkomen en tegen te gaan’. In deze brief wordt ingegaan op diverse vormen van verdringing. Eén van die vormen van verdringing kan aan de orde zijn als gevolg van het opnemen van een social return verplichting in geval van de uitvoering van een opdracht die is verkregen na een aanbestedingsprocedure.

Social return bij aanbestedingen betekent dat sociale voorwaarden in het aanbestedingsdocument worden gesteld - en dat kan op verschillende manieren, zoals in de vorm van een bijzondere uitvoeringsvoorwaarde - op grond waarvan bedrijven bijvoorbeeld een bepaald percentage van de waarde van de opdracht moeten besteden aan het inzetten van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De Minister geeft aan dat het UWV bij de toets bij ontslag wegens bedrijfseconomische gronden altijd let op het vervallen van arbeidsplaatsen. In het geval dat de werkgever voornemens is om een deel van het bestaande werk door andere werknemers (bijvoorbeeld uitkeringsgerechtigden) te laten vervullen, is geen sprake van vervallen van arbeidsplaatsen en zal het UWV niet overgaan tot verstrekken van een ontslagvergunning, aldus de Minister.

Lees verder ...

Bron: Nysingh

Lees meer over

Werk en inkomen Werkloos en boos
Verkenning Research Opnames Uitzending

267 tips

ontvangen

Ervaringsdeskundigen

gezocht

Dit artikel is geschreven door:

Redactie de Monitor Redactie
Lees verder
@de_monitor

Deel dit artikel

Meer artikelen in dit onderzoek

Toon meer

Meer weten?

Hoe gaan we in Nederland om met werklozen? Miljoenen worden uitgetrokken om mensen weer aan een baan te helpen via allerlei maatregelen en subsidies. Zijn ze zinvol?
Alles over dit onderzoek