Advocaat: ‘Werkervaringsplekken zijn vaak schijnconstructies’

zaterdag 05 december 2015 Leestijd: 2 min.

GMW Advocaten -Lis van Engelen 4 /

Niels van Nimwegen

Verslaggever

niels.vannimwegen@kro-ncrv.nl

zaterdag 05 december 2015 Leestijd: 2 min.

Tijdens ons onderzoek naar Uitbuiting van starters en stagiairs komen we enkele opmerkelijke werkervaringscontracten tegen. Zo stuurt een afgestudeerd orthopedagoog ons haar contract op ‘volontaire’ basis. Vrijwillig dus, 24 uur per week, een jaar lang. Maar in de papieren wordt wel gesproken over vakantiedagen, functie-eisen en welke specifieke taken ze op de afdeling krijgt. In haar persoonlijke productieplan wordt van minuut tot minuut beschreven wat er van haar wordt verwacht. Opgeteld blijft er weinig tijd over voor evaluatie of vragen stellen. Begeleiding is er volgens deze ‘wepper’ bovendien nauwelijks.

‘Ik denk dat we er geen doekjes om hoeven te winden dat veel van dit soort werkervaringsovereenkomsten eigenlijk arbeidsovereenkomsten zijn, maar de kans dat iemand daarover aan de bel trekt is natuurlijk minimaal’. We spreken met Lis van Engelen, advocaat bij GMW advocaten en gespecialiseerd in arbeidsrecht.

Geen jurisprudentie

Volgens Van Engelen wijst het bovenstaande voorbeeld op een mogelijke schijnconstructie, maar ze benadrukt dat de rechtspraak daarover geen uitsluitsel biedt. De werkervaringsplek wordt niet beschreven in de wet. ‘Het is in zekere zin koffiedik kijken. Er is nog nauwelijks jurisprudentie over en we moeten ons dus baseren op enkele beoordelingen door de arbeidsinspectie en de beantwoording van Kamervragen door minister Asscher over misbruik van stages. Die lacune in de rechtspraak is logisch, want dit is natuurlijk bij uitstek een groep werknemers die niet snel naar de rechter zal stappen om misbruik aan de kaak te stellen’.

Leerdoel centraal

Wat een stage of werkervaringsplek onderscheidt van een normaal betaalde baan is dat het accent ligt op leren en niet op het behalen van productie. Volgens Van Engelen moet dit ook worden vastgelegd in de overeenkomst en zal er ook tussentijds geëvalueerd moeten worden of de leerdoelen gehaald worden. ‘Er mag wel iets van productiviteit in zitten, maar waar rechter naar zal kijken is: waar ligt het accent nou op? Is dat gericht op leren of op het halen van productie? Is het laatste het geval dan loopt een werkgever een juridisch risico. Maar ja, niemand wil natuurlijk de barricades op als je zelf nog geen voet tussen de deur hebt naar de arbeidsmarkt. In de praktijk valt dat risico dus waarschijnlijk wel mee.’

Vergelijken

Volgens van Engelen doen jongeren die het vermoeden hebben dat ze worden uitgebuit op hun werkervaringsplek er goed aan hun eigen werkervaringsovereenkomst eens naast de reguliere contracten van hun werkgever te leggen. ‘En dan te kijken, waarin verschillen die nou van elkaar? Wordt er duidelijk omschreven wat het doel is van de werkervaringsplek en waarin die zich onderscheidt van een reguliere arbeidsplaats? Of is simpelweg het woordje werknemers vervangen door ‘vrijwilliger’?

Oproep

Op dit moment brengt De Monitor in kaart in welke sectoren er veel gebruik wordt gemaakt van werkervaringsplekken. Dat kan alleen met jouw input! Dus heb je ervaring, of wil je ons wijzen op een ontwikkeling? Laat het ons weten op: demonitor@kro-ncrv.nl

Lees meer over

Werk en inkomen Uitbuiting starters en stagiairs
Verkenning Research Opnames Uitzending

290 tips

ontvangen

Ervaringsdeskundigen

gezocht

Dit artikel is geschreven door:

Niels van Nimwegen

Deel dit artikel

Meer artikelen in dit onderzoek

Toon meer

Meer weten?

Voor veel pas afgestudeerden liggen de banen niet voor het opscheppen en kunnen werkgevers kiezen uit een overvloed aan werkgrage sollicitanten. Wat voor gevolgen heeft dit voor afgestudeerden? En ...
Alles over dit onderzoek