Advocaat: ‘Verzekeraars maken misbruik van hun positie’

maandag 20 juni 2016 Leestijd: 2 min.

dreamstime_m_17419128 insurance /

Saskia Adriaens

Verslaggever

saskia.adriaens@kro-ncrv.nl

maandag 20 juni 2016 Leestijd: 2 min.

'Zorgverzekeraars hebben teveel macht gekregen,’ stelt advocaat Renske Imkamp. Voor ons dossier mantelzorg liet advocaat Renske Imkamp zich ook al kritisch uit over het handelen van gemeentes inzake het niet verstrekken van pgb’s (persoongsgebonden budgetten) aan familieleden, die zorgen voor een naaste. Dit ging om de wet maatschappelijke ondersteuning (wmo). Ze wil ons nu graag wijzen op zorgverzekeraars die pgb’s voor verpleging en verzorging (pgb vv) moeten toekennen.

‘Sinds 1 januari 2015 zijn de pgb's voor verpleging en verzorging geprivatiseerd. Het gaat om mensen die thuis uit bed worden gehaald en geholpen moeten worden met aankleden en douchen enzovoorts. We zien in de praktijk dat de verzekeraars misbruik maken van hun positie, bijvoorbeeld door in de polissen gezamenlijk zulke strenge voorwaarden op te nemen voor pgb's dat bijna niemand er nog voor in aanmerking komt. Ook lijkt er sprake van willekeur bij de toepassing van de criteria.’

Geen pgb

Voorheen viel het pgb voor verpleging en verzorging onder de Algemene wet bijzondere ziektekosten (awbz). Onder het oude regime van de awbz werd over een aanvraag voor een pgb vv besloten door het bestuursorgaan Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) in samenwerking met zorgkantoren. Nu beslissen de zorgverzekeraars zelf over de vorm van de toe te kennen zorg. Zij doen dat aan de hand van een pgb-reglement dat bij alle verzekeraars gelijkluidend is. ‘De praktijk laat zien dat zorgverzekeraars de voorwaarden uiterst restrictief toepassen, waardoor we zien dat veel aanvragers geen pgb meer krijgt en zo de regie over zijn zorginkoop verliest. Ook is de toepassing van de criteria vaak summier onderbouwd en komt het voor dat verzekerden met een identieke zorgbehoefte soms wel en soms geen pgb krijgen.’

Samen met haar collega-advocaat Regien de Graaff schreef Imkamp een artikel over dit onderwerp voor het landelijke vakblad Advocatenblad. Daarin stellen zij dat een belangrijk deel van de extra macht van de verzekeraars wordt veroorzaakt doordat mensen nog moeilijk kunnen procederen tegen beslissingen van de zorgverzekeraar. ‘Dat komt doordat de verzekeraars geen onderdeel uitmaken van de overheid en alleen tegen de overheid kun je goedkoop procederen bij de rechter. Tegen een zorgverzekeraar procederen kost je in het geval je verliest duizenden euro’s. Dit is voor mensen niet op te brengen.’

Geschillencommissie

Om hieraan iets tegemoet te komen is een geschillencommissie in het leven geroepen voor geschillen tussen individuen en de zorgverzekeraars: de SKGZ. Maar volgens Imkamp biedt deze instelling geen effectieve rechtsbescherming. ‘Hij wordt gepresenteerd als onafhankelijk, maar wordt grotendeels gefinancierd door de zorgverzekeraars en zit in hetzelfde pand met branchevereniging Zorgverzekeraars Nederland. Uit alles blijkt een enorme verwevenheid met de zorgverzekeraars. Het is dus de vraag of dit wel in de haak is.’

We hebben de branchevereniging voor zorgverzekeraars en de SGKZ om een reactie gevraagd op het verhaal van Imkamp. We wachten die reacties nog af. Heb jij ook te maken met de zorgverzekeringswet? Wat is je ervaring daarmee? We horen het graag. Mailen kan naar: tip insturen.

Lees meer over

Gezondheid en zorg Mantelzorg
Verkenning Research Opnames Uitzending

Mantelzorg

Research

Deel jouw ervaring 55 andere artikelen in onderzoek
Uitzending is geweest op zondag 05 juni 22:35u, NPO2

251 tips

ontvangen

Ervaringsdeskundigen

gezocht

Dit artikel is geschreven door:

Saskia Adriaens Verslaggever

'Ogen openen en gedachten kantelen’, dat is de grootste drijfveer van Saskia Adriaens. De eerste jaren na haar studie journalistiek heeft zij als freelancer voor multiculturele televisie (MTNL) gewerkt en geschreven voor diverse media zoals kranten, Opzij en Oneworld. Tien jaar geleden alweer is zij begonnen bij de publieke omroep. Als verslaggever heeft ze reportages gemaakt in binnen- en buitenland, voor onder andere de actualiteitenrubriek Netwerk, Altijd Wat, Brandpunt Profiel, Kruispunt en sinds 2015 voor De Monitor. Vooral sociaal-maatschappelijke onderwerpen zoals de multiculturele samenleving, vluchtelingenproblematiek, vrouwenrechten, onderwijs en opvoeding hebben haar interesse. Maar zoals Einstein ook al zei: ‘Ik heb geen speciaal talent, ik ben vooral razend nieuwsgierig!’

Lees verder
@sadriaens

Deel dit artikel

Meer artikelen in dit onderzoek

Toon meer

Meer weten?

Zorg rondom ouderen thuis wordt zoveel mogelijk afgeschaald om de kans op besmetting met het coronavirus te voorkomen en capaciteit vrij te maken voor noodzakelijke zorg. Wat zijn de gevolgen?
Alles over dit onderzoek