Adviseur Gedragscode Behandeling Letselschade: 'Schaf de rol van medisch adviseur af'

dinsdag 12 april 2016 Leestijd: 2 min.

pic GEDRAGSCODE /

Ronald Sistermans

Verslaggever

ronald.sistermans@kro-ncrv.nl

dinsdag 12 april 2016 Leestijd: 2 min.

‘Het is een systeemfout in het nadeel van het slachtoffer.' Het is een opmerkelijke zin in de uitvoerige reactie van Henk Koudijs die we krijgen na onze uitzending over Letselschade. Koudijs was in 2003 en 2007 betrokken bij het tot stand komen van de eerste Gedragscode Behandeling Letselschade. Volgens de voormalig adviseur van slachtofferverenigingen moet de wijze waarop een letselschadezaken worden afgehandeld op de schop.

De Gedragscode Behandeling Letselschade is in 2006 opgesteld om letselschadezaken beter en sneller af te kunnen handelen. Initiatiefnemer van de code is de Letselschade Raad, waarin de belangen- en koepelorganisaties van slachtoffers en verzekeraars zijn verenigd. De code gaat uit van het principe dat artsen objectief zullen rapporteren, omdat ze anders het risico lopen dat ze door een slachtoffer of verzekeraar voor het tuchtcollege ter verantwoording worden geroepen. In onze uitzending constateerden we echter dat de medisch adviseur niet onafhankelijk is.

Objectief

De medisch adviseur doet onderzoek naar het causaal verband tussen het ongeval en het letsel in opdracht van een belanghebbende. Gezien de discussie rondom de objectiviteit van de medisch adviseur liet het Verbond van Verzekeraars ons weten nu te experimenteren met 1 medisch adviseur die door beide partijen wordt aangewezen. Op die manier hopen ze te voorkomen dat letschelschadezaken tot wel 18 jaar lang blijven lopen, zoals we zagen in het geval van tipgever Marina Schalke, omdat het oordeel van de medisch adviseur van het slachtoffer tegenstrijdig is aan dat van de verzekeraar.

Maar Koudijs ziet liever dat geen enkele medisch adviseur zich met de afwikkeling van een letselschadezaak bemoeit, want een discussie over een objectief oordeel zal ook met 1 arts zal blijven, zo stelt hij.

‘Schijnzekerheid'

In onze uitzending zegt de voorzitter van de branchevereniging van medisch adviseurs dat met de medische beroepscode onafhankelijkheid is gegarandeerd. Daarnaast heeft het slachtoffer de mogelijkheid naar de tuchtrechter stappen wanneer hij het oneens is met het oordeel van de medisch adviseur. Koudijs noemt dit ‘schijnzekerheid’. ‘Het is een illusie dat artsen ‘objectief ‘zouden rapporteren omdat ze anders door het medisch tuchtcollege ter verantwoording worden geroepen. Ten eerste is de kans daarop klein, maar ik ken een arts die al voor de veertiende keer door het tuchtcollege is veroordeeld, maar gewoon doorgaat met keuren.’

De voormalig adviseur van de eerste gedragscode wil een nieuw verzekeringssysteem zonder medisch adviseur, waarbij het slachtoffer de schade verhaalt bij zijn eigen verzekering. Koudijs noemt het een zogenaamde ‘verkeers of ‘no fault’ verzekering ’. ‘Het is een verzekering die elke burger kan of moet afsluiten net zoals een brandverzekering of reisverzekering. Wanneer je wordt aangereden, keert je eigen verzekering uit, zonder directe bemoeienis van een medisch adviseur.’

Koudijs denkt dat door een dergelijk systeem de afhandeling van een letselschadezaak eerlijker en korter zal zijn omdat de verzekeraar er belang bij heeft het slachtoffer snel gezond te krijgen. Hij stelt dat een medisch adviseur dan niet meer nodig is: het oordeel van de behandelend arts van de slachtoffer is leidend. Koudijs redeneert dat de verzekeraar met een oplossingsgerichte afhandeling er bij gebaat is om in het belang van het slachtoffer te denken: hoe eerder het slachtoffer er weer bovenop is en maximaal kan functioneren, hoe lager de uitkering van het schadebedrag zal zijn. Op de manier snijdt het mes aan twee kanten vindt Koudijs: ‘Het slachtoffer wil geen slachtoffer zijn maar beter worden. Hij is niet uit op een schadevergoeding maar wil door.’

Heb je tips over de rol van de medisch adviseur of de rol van de verzekeraar? Wil je reageren op dit onderwerp? Mail ons: tip insturen

Lees meer over

Veiligheid en handhaving Letselschade
Verkenning Research Opnames Uitzending

215 tips

ontvangen

Ervaringsdeskundigen

gezocht

Dit artikel is geschreven door:

Ronald Sistermans Verslaggever
Lees verder
@rsistermans

Deel dit artikel

Meer artikelen in dit onderzoek

Toon meer

Meer weten?

Het zal je maar gebeuren, je bent slachtoffer van een verkeersongeluk en hebt ernstige whiplashklachten. Maar de verzekeraar vertrouwt je niet en stuurt een prvédetective op je af die je sch...
Alles over dit onderzoek